Tarmo Valgepea loobus Kiviõli 1. keskkooli direktori kohast
Lisatud vallavalitsuse kommentaar

Tarmo Valgepea teatas täna pärastlõunal, et ei soovi asuda Kiviõli 1. keskkooli direktori ametisse.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Lüganuse vallavalitsuse komisjoni poolt Kiviõli 1. keskkooli uueks direktori valitud Tarmo Valgepea teatas täna pärastlõunal, et loobub sellest ametist. 

Valgepea ütles, et edastas Lüganuse vallavanemale Viktor Rauamile avalduse, milles ta teatas, et ei võta kujunenud olukorras direktori ametit vastu ja selgitas põhjusi pikemas kirjas.

Ta märgib seal muuhulgas, et loobumise põhjuseks on eskaleeritud vastuseis tema isikule, teda tundmata või teadlikult tema sisulist tööd Ida-Virumaa kahes koolis ignoreerides. "Eriti häirivaks ja ohtlikuks pean aga agressiivset käitumist, mis on toimunud eirates Eesti riigis kehtivaid seadusi, mille alusel koolidirektorit valitakse, kasutades loosungeid ja manipulatsiooni, millesse kooli õpetajad on lubanud ka alaealisi õpilasi," kirjutas ta.

Valgepea ütles Põhjarannikule, et arutas eile õhtul vallavanemaga oma tööleasumise tingimusi ja pidi otsustava sõna andma täna. Loobumisotusust kallutasid teda tegema täna kooli kodulehelt loetud kaks avaldust: üks oli hoolekogu pöördumine, milles nimetati tema määramist direktoriks vallavõimude poolseks kogukonnakooli lammutamiseks ja teine teade oli sellest, et seoses kujunenud olukorraga jätab kool ära veebruari alguseks kavandatud kooli sünnipäeva pidustused.  

Tarmo Valgepea eelistamine direktori konkursil kooli emakeele ja kirjanduse õpetajale Anu Vaule, tekitas nördimust nii õpetajate esindajate kui kooli hoolekogu seas. 

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam ütles, et nad on saanud Tarmo Valgepea pöördumise kätte ning teevad nüüd vastavalt konkursi tingimustele ettepaneku paremuselt teisele kandidaadile, ehk Anu Vaule. 

Kolmandale konkursil osalejale Pille Alonovile ettepanekut ei tehta, kuna tema ei saanud konkursikomisjonis ühtegi häält. 

Juhul kui Anu Vau ei nõustu direktori kohta vastu võtma, korraldatakse koolijuhi kohale uus konkurss. 

Tarmo Valgepea kiri Lüganuse vallavanemale

Tere lugupeetud vallavanem Viktor Rauam.

Kõigepealt tänan usalduse eest Teid ja direktori valimise komisjoni liikmeid, kes mind toetasid. Tegite oma tööd nii kui õigusriigi reeglid ette näevad-korrektselt ja inimlikult.

Pean kahetsusega teatama, et loobun direktori ametikoha lepingu sõlmimisest.

Põhjuseks on eskaleeritud vastuseis minu isikule, mind tundmata või teadlikult minu sisulist tööd Ida Virumaa kahes koolis ignoreerides. Eriti häirivaks ja ohtlikuks pean aga agressiivset käitumist, mis on toimunud eirates Eesti riigis kehtivaid seadusi, mille alusel koolidirektorit valitakse, kasutades loosungeid ja manipulatsiooni, millesse kooli õpetajad on lubanud ka alaealisi õpilasi. Kooli õpetajad, kes on tööle võetud näitamaks noortele muuhulgas eetilist ja kõlbelist eeskuju on sekkunud kohalikku poliitikasse, mille koht ei ole koolis (v.a. ajaloo või ühiskonnõpetuse tunnis). Eesti koolis peab arendama inimlikke väärtusi, muuhulgas nagu lugupidamine ja austus inimese vastu, väärikuse austamist, nii tuleb suhtuda ka seaduslikult valitud volinikesse ja ametisse pandud ametiisikutesse. Need on demokraatliku õigusriigi alused, loosungitega, solvangutega ja seadusi austamata, ehitatakse üles teistmoodi riiki, sarnast, milles me kord juba olime.

Kooli hoolekogu, selle asemel, et toetada koolis õpilaste õppimist ja õpirahu ning tasakaalu, teeb poliitilisi avaldusi, mis avaldatakse kooli kodulehel (29.01.2020)

Viimaseks piisaks sai mulle koolipere avaldus kooli sünnipäevaürituse ärajätmisest (kooli koduleht 28.01.2020), mille põhjuseks on toodud koolile uue direktori, Tarmo Valgepea, valimine sellele ametikohale.

Koolipere, kes tituleerib ennast ettevõtlikuks kooliks kasutab oma ettevõtlikkust negatiivses suunas-kaose tekitamiseks koolis ja kogukonnas - see ei ole küll ettevõtlikkus, mida koolis tuleb õpilastele õpetada-arendavat ja loovat ettevõtlikkust, vaid see rikub laste arusaamist, kuidas saab terve ühiskond toimida-austades mängureegleid ja inimesi.

Koolid on loodud noorte inimeste arendamiseks, mitte õpetajatele, koristajatele, direktoritele ... nemad on abijõud selle protsessi elluviimiseks, seega nende teemad ei tohi häirida põhiprotsessi toimimist.

Täiskasvanute isiklikel egomängudel ei ole koolis töötades kohta, need lahendatakse delikaatselt ja omavahel, mitte avalikkuse ja ajakirjanduse dopinguga manipuleerides.

Seda kõike arvestades, erinevad minu ja kooli eestkõnelejate ja nende, kes neil on nende eest lubanud kõneleda, väärtushinnangud drastiliselt, mistõttu töötada selles koolis minul on võimatu.

Lugupidamisega

Tarmo Valgepea

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles