Transpordiamet ei näe sanktsioonide rikkumises põhjust N&Vga lepingu lõpetamiseks

Erik Kalda
, ajakirjanik
Copy
Firma N&V on aastaid Ida-Virumaal erinevate omavalitsuste, aga ka riigi teid hooldanud. Aastate jooksul on olnud ka erinevaid vaidlusi ja kohtuasju, kuid kõigele vaatamata on ettevõte ikka tegutsemas.
Firma N&V on aastaid Ida-Virumaal erinevate omavalitsuste, aga ka riigi teid hooldanud. Aastate jooksul on olnud ka erinevaid vaidlusi ja kohtuasju, kuid kõigele vaatamata on ettevõte ikka tegutsemas. Foto: unknown

Transpordiamet leiab, et kuigi Ida-Virumaal riigimaanteid hooldav N&V rikkus Euroopa Liidu Venemaa-vastaseid sanktsioone, ei saa seda käsitleda valeandmete esitamisena ning hankeleping jääb kehtima.

Kui Põhjarannik tänavu kevadel kirjutas, et Ida-Virumaal riigimaanteid hooldav OÜ N&V rikub Venemaa-vastaseid sanktsioone, kuna ettevõtte 51% omanik on eelmise aasta sügisest Natalia Ossipenko, küsis transpordiamet firmalt infot põhiomaniku kodakondsuse kohta ning seda, kas ettevõte täidab korrektselt kõiki nõudeid. N&V palus vastamiseks ajapikendust ning selle aja jooksul vahetus ettevõttes enamusomanik, kelleks sai endine meedik Igor Gorjatšov 51% suuruse osalusega ning Natalia Ossipenkole kuulub nüüd 49% ettevõttest.

Transpordiamet: alust lepingu ülesütlemiseks pole

"Sisuline vastus oligi kinnitus, et omanikud on 49% Natalia Ossipenko ja 51% Igor Gorjatšov, ning esitati omanike isikut tõendavate dokumentide koopiad. Lisaks kinnitati, et ka varem puudus eelneval ainuomanikul igasugune muu seos Vene Föderatsiooniga peale kodakondsuse, millest loobumine on hetkel raskendatud," sõnas transpordiameti teehoiuteenistuse Ida osakonna juhataja Anti Palmi.

Kuigi firmad, milles enamusosalus on Venemaa või Valgevene kodanikel, kuuluvad Euroopa Liidu sanktsioonide alla ning nendega ei tohi sõlmida riigihankelepinguid, on transpordiamet pärast konsulteerimist rahandusministeeriumiga veendunud, et lepingu ülesütlemiseks N&Vga ei ole ELi Nõukogu asjakohase määruse osas alust. Palmi sõnul näeb riigihangete seadus ette võimaluse hankeleping üles öelda või sellest taganeda, kuid seda tuleb hinnata vastava otsuse tegemise hetke seisuga. "See tähendab, et ajal, mil hankija teavitab hankelepingu ülesütlemisest või taganemisest, peab sanktsioon olema kohaldatav. Eelmise ainuomaniku kodakondsuse osas tõendite saamise ajahetkeks oli OÜ N&V omanikering juba muutunud," sõnas Palmi.

Ometi tegi transpordiamet veel selle aasta algul N&V-le päringu, kus küsis, kas ettevõte vastab endiselt kõigile riigihanke tingimustele, kui firma enamusomanik oli Natalia Ossipenko. Ettevõttest tuli kinnitus, et kõik vastab nende poolt nõuetele.

Omanik muutus pärast kahtlustuse esitamist

Mullu sügisel, kui kohalik ettevõtja ja poliitik Nikolai Ossipenko sai korruptsioonikahtlustuse, sai tema asemel firmade N&V ning Ekovir enamusosaluse tema abikaasa Natalia Ossipenko. Sel ajal juba kehtinud Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu tuli riigihankelepingud lõpetada firmadega, milles enam kui 50% osalust on Venemaa või Valgevene kodanikel.

Tänavu mais vabanes Nikolai Ossipenko vahi alt, sest ringkonnakohus leidis erinevalt Viru maakohtust, et tema vahi all hoidmine pole põhjendatud.

Valeandmete esitamisena ei käsitle

Kas seda ei saa käsitleda valeandmete esitamisena?

"Konsulteerisime ka selles osas rahandusministeeriumiga. Kuna leping on sõlmitud perioodil, kus selliseid rahvusvahelisi sanktsioone ei olnud, siis hankemenetluse ajal ei olnud sellised kinnitused aktuaalsed. Riigihangete seadus sätestab, et hankemenetluse käigus valeandmete esitamine on hankemenetlusest kõrvaldamise alus, kuid ei ole hankelepingu ülesütlemise või taganemise alus."

"OÜ N&V selgitas seda, et lepingu sõlmimise hetkel Euroopa Liidu Nõukogu sanktsioonid ei kehtinud ning nad ei leia, et eksisid kinnituste andmisel. Transpordiamet, lähtudes ettevõtja ja rahandusministeeriumi selgitustest, ei käsitle olukorda valeandmete esitamisena," sõnas Palmi, lisades, et sanktsiooni aluseid praegu ei esine ning ettevõtjaga jätkatakse riigiteede sõidetavust tagava lepingu täitmist.

Põhjarannik kirjutas tänavu mais, et kuigi Venemaa-vastaste sanktsioonide raames tuleks riigil ja omavalitsustel Ida-Virumaal tegutsevate kommunaalfirmadega N&V ning Ekovir lepingud lõpetada, pole seda tehtud. Mõlemas ettevõttes kuulus enamusosalus möödunud sügisel korruptsioonikahtlustuse saanud Nikolai Ossipenko abikaasale Natalia Ossipenkole, kes on Venemaa kodanik.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles