Kaks Jõhvi kooli jäid direktorita

Jõhvi põhikooli direktor Liina Mihkelson on sellest nädalast ametist prii.

FOTO: Matti Kämärä

Täna on viimane tööpäev Jõhvi põhikooli direktoril Liina Mihkelsonil. Ametist vabastamisest kuulis ta eile ja kohe alustati koolis direktori toetuseks allkirjade kogumist. Esmaspäeval töötas viimast päeva Jõhvi gümnaasiumi direktorina Tarmo Valgepea, kelle teed läksid tööandja ehk riigiga lahku poolte kokkuleppel. 

Esimesed märgid, et tool Liina Mihkelsoni istumise all kõigub, ilmnesid juba talvel. Ametlik põhjus oli põhikooli kehtiva arengukava puudumine, mis oli põhiteema veebruari keskel toimunud volikogu haridus- ja noorsootöökomisjonis ning tipnes volikogu esimehe Teet Enoki ettepanekuga saata kooli teenistuslik järelevalve.

Märtsi alguses tuligi välisekspert Piret Hiisjärv vallavalitsuse kutsel kooli dokumente läbi töötama. Järelevalve tulemused on kajastatud 31. märtsil koostatud õiendis.

17 rikkumist

"Palusime Liina Mihkelsonilt selgitusi õiendis toodu kohta (ta kinnitas allkirjaga dokumentide puudumist). Kõikide asjaolude ja faktide kaalumise tulemusena jõudsime järelduseni, et töökohustuste rikkumiste hulk ning ulatus on liiga suur, et Liina Mihkelsoniga saaks töösuhet jätkata," seisab vallavanem Eduard Easti eilses pöördumises õpetajate, hoolekogu liikmete ja lastevanemate poole.

East lisas, et õiendis toodi välja 17 rikkumist. Ametist vabastamise korralduse põhjenduseks on võetud neist kaheksa olulisemat: ei ole kehtestatud kooli päevakava, arenguvestluste korda, kooli sisehindamise korda, kooli palgakorralduse põhimõtteid, pikapäevarühma töökorraldust ega päevakava, töölepingud pole nõuetekohaselt sõlmitud ega ametijuhendid direktori käskkirjaga kehtestatud, samuti ei ole määratud haridusliku erivajadustega õpilaste koordineerijat.

"Arengukava puudumine seab löögi alla koolile vajalike investeeringute taotlemise haridus- ja teadusministeeriumi programmist," märkis East.

Vallavanem lisas, et kuigi Mihkelson märkis vastuses õiendile, et kõik dokumendid on olemas, pole ta neid siiani vallavalitsusele esitanud ega puudusi kõrvaldanud.

Vallavalitsuse korraldusega on direktori ülesannete täitmine pandud alates 25. maist Vivika Nõmmele, kes "koos Jõhvi vallavalitsusega tagab kooli õpilastele sujuva õppeprotsessi toimimise koos vajalike lõpueksamite korraldamise, lõputunnistuste vormistamise ja lõpuaktuste organiseerimisega ning teiste vajalike tegevustega. Nõmme on direktori kohusetäitja kuni vastava konkursi korraldamiseni ja valitud direktori ametisse nimetamiseni".

Põhjaranniku küsimusele ametist vabastamise ajastuse kohta vastas East, et otsuse puhul polnud tegu tahtliku venitamisega. "Juriidilised asjad võtavadki aega."

Liina Mihkelson, kes enda kinnitusel selgitas ammendavalt kõiki õiendis väljatoodud punkte, on venitamise kohta teisel arvamusel. "Mind praeti poolteist kuud. Nagu Damoklese mõõk oli pea kohal, kas langeb või mitte. Ja siis tehti lõpparve päevapealt. Oleks võinud kooli huve arvestada ja õppeaasta lõpuni oodata."

Mihkelson leidis, et tema ametist vabastamine on ebaõiglane, ja lubas pöörduda kohtusse. "Tahan saada õiglust. See oli töökoht, mis mulle meeldis. Ma polnud lihtsalt kohatäitja, vaid tõesti panustasin. Kahju, kui seda ei nähtud."

Tunneb kooli tuge

Mihkelsoni sõnul oli talle eile suureks toeks allkirjade kogumine vallavalitsuse otsuse vastu.

"Kui inimene, kelle vallavalitsus palkas mind inspekteerima, sai ise direktori ametist lahti, kuna koolipere umbusaldas teda, siis mina tunnen, et kool on minu selja taga."

Jõhvi põhikooli huvijuht Liivi Jõemets ütles, et allkirjade kogumine jätkub täna kella kolmeni kooli kantseleis ja siis saab teha kokkuvõtted, kui suur on direktori toetus. "Siiani on allakirjutanute seas nii õpetajaid, õpilasi kui lastevanemaid. Me ei tea, kas sellest on midagi kasu, aga me ei taha käed rüpes istuda."

Pahameele avaldajad pole nõus direktorile tehtud etteheidetega ning väitega, et ta ei saa oma tööülesannetega hakkama.

"Liina Mihkelson on oma tööülesannetes põhjalik ning täpne. Antud juhul ei tegutse vallavalitsus kooli huvides, lastes lahti kooli direktor, kes on südamega oma töö juures ning panustab kooli arengusse. Seda enam, et kooli lõpuni on jäänud loetud päevad," seisab avalduses.

Hoolekogu esimees Guido Tellis kutsus vallavanema ning hariduse, kultuuri ja noorsootöö nõuniku järgmisel esmaspäeval hoolekogu istungile aru andma.

"Tegelikkuses ei saa hoolekogu midagi teha, aga ma olen vallavõimuga eriarvamusel. Ma pole kuulnud ühtegi etteheidet direktori töö suhtes ei vanematelt ega õpetajatelt. Sisuliselt toimib kool väga hästi. Võivad küll olla vormilised vead, aga need ei sega kooli tööd ega tähenda, et peame laskma direktori vahetult enne lõpueksameid lahti."

Tellis võttis tekkinud olukorra kokku sõnadega "kes otsib, see leiab".

"Mulle meenub ühe professori räägitud lugu, et võeti piltilus tüdruk, pandi saali istuma ja anti kümnele mehele käsk otsida üks viga. Ütluste põhjal pidi joonistama pildi. Kujutage ette, milline see tüdruk pildil tuli - kongus nina ja kõõrdis silmadega. Jääb mulje, et ka antud juhul on tegu otsitud vigadega."

"Ei kommenteeri"

Kui Liina Mihkelsoni ametist vabastamine oli pikka aega õhus, siis Tarmo Valgepea lahkumine Jõhvi gümnaasiumi direktori kohalt tuli ootamatult.

Valgepea ei olnud eile kommentaariks kättesaadav.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar kommenteeris, et Valgepea on näidanud end suure visionäärina, aga mitte alati hea praktikuna.

Ministeeriumi avalike suhete osakonna asejuhataja Tarmu Kurm ütles, et tööleping lõpetati poolte kokkuleppel ja rahulikult. See tähendab, et kumbki osapool ei näita teineteisele näpuga. "Esimesel võimalusel on plaanis välja kuulutada uus konkurss. Eesmärk on uueks õppeaastaks direktor paika saada."

Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Priit Palmeti sõnul kuulis koolipere Valgepea lahkumisest esmaspäeval ja mingeid selgitusi pole neile jagatud.

Palmet ei soovinud direktorivahetuse võimalike põhjuste üle spekuleerida. "Võin ainult öelda, et Tarmo Valgepea puhul on tegemist ääretult pädeva inimesega. Tema ambitsioon ja võimekus oleks teha suuremaid asju kui kooli juhtimine. Kooli käivitajana oli ta väga tubli."

Ka gümnaasiumi hoolekogu esimehel Anne Palmistel pole Valgepeale ühtegi etteheidet.

"Ta on käinud peaaegu kõikidel hoolekogu koosolekutel ja on minu jaoks alati küsimustele ammendavalt vastanud. Hoolekogus on ka üks ministeeriumiametnik, kes tahtis ülemöödunud nädalal rääkida ministeeriumile laekunud vihjetest kooli sisekliima kohta. Vastasin, et kui on midagi konkreetset direktori tegevuse või tegevusetuse kohta, võime seda arutada, aga hoolekogu koosolek ei ole koht, kus kuulujutte levitada."

Hoolekogu koosolek on sel neljapäeval. Esmaspäeval sai Palmiste kirja, et Valgepea lahkub poolte kokkuleppel. "See ei ole hoolekogu, vaid koolipidaja asi. Meil pole selles osas mingit pädevust," märkis ta.

Gümnaasiumi direktori kohusetäitja on Tatjana Ait.

Tagasi üles