Nikolai Reisman tahab oma maadelt põlevkivi kaevandada

Kiviõli Keemiatööstusel on Nikolai Reismani maadel kaevandamiseks kaevandamise luba olemas, kuid puudub omaniku luba. Reisman on valmis laskma oma maadelt kaevandada, aga seda ei pruugi tegema hakata Kiviõli Keemiatööstus.

FOTO: ARHIIV/MATTI KÄMÄRÄ

Ettevõtja Nikolai Reisman, kellele kuuluvad maad Kiviõli Keemiatööstuse karjääri vahetus läheduses, tahtis muuta oma maade otstarvet mäetööstusmaaks, et põlevkivi sealt tulevikus ära kaevandada.

Nikolai Reisman on teinud Sonda vallavalitsusele taotluse oma kinnistute sihtotstarbe muutmiseks mäetööstusmaaks, viidates sellele, et tegemist on katastriüksustega, mis asuvad kaevandataval alal, kus metsa- ja põllumajandusega tegelemine on raskendatud.

Vald omalt poolt ei ole nõus aga sihtotstarvet muutma, kuni Reismanil on olemas ka kaevandusluba.

Olukord peab olema võrdne

Reisman tegi maa sihtotstarbe muutmise avalduse vallavalitsusele jaanuarikuus. Kokku on nimekirjas 28 kinnistut.

"Katastriüksuste sihtotstarbe muutmise põhjus on soov alustada maatükkidel maavara kaevandamise tegevust," seisab avalduses. Samuti on seal viidatud katastriüksustel kehtivale kaevandamisloale, mille keskkonnaministeerium väljastas 2011. aastal OÜ-le Kiviõli Keemiatööstus. "Riigikohtu hiljutise praktika kohaselt on pärast kaevandamisloa väljastamist isikul õigus eeldada, et maa-alal, mille kohta on väljastatud kaevandamisluba, on võimalik kaevandada ning vajaduse korral muudetakse maa sihtotstarvet," kirjutab Reisman taotluses.

Vallavalitsus vastas Reismanile, et Kiviõli Keemiatööstuse kaevandamisluba ei saa olla aluseks maa sihtotstarbe muutmiseks. Reisman omakorda leiab, et katastriüksuste sihtotstarbe muutmise eesmärk on viia katastriüksuste formaalne sihtotstarve kooskõlla katastriüksuste tegeliku kasutusotstarbega ja selleks on alus olemas.

Sonda vallavanema Andrea Eiche sõnul on loogiline, et sihtotstarbe sellisel muutmisel on esmalt kaevandamisluba ja alles siis muudetakse otstarvet, mitte vastupidi. "Ettevõtja on öelnud, et me peame kõiki ühtemoodi kohtlema. Kui me Kiviõli Keemiatööstuse jaoks maa sihtotstarvet muutsime, oli neil kaevandamisluba olemas," ütles ta.

Vald on küsinud ka keskkonnaametilt ja justiitsministeeriumilt nõu, kuidas oleks selles situatsioonis õigem käituda.

Võttis taotluse tagasi

Nikolai Reisman ütles Põhjarannikule, et tal on kindel soov kaevandamisluba taotleda ja võimalikult kiiresti kaevandamistegevust alustada. "Kuna ümberringi on kaevandus ja minu maadele on väljastatud kaevandamisluba, siis ma ei näe põhjust, miks ma ei peaks kõikidele tingimustele vastates oma maadele kaevandamisluba saama. Aga on muidugi ka teisi lahendusi," lausus ta.

Küsimuse all on see, kes seal maadel kaevandama hakkab. Kuna Eestis on loetud valik ettevõtteid, kellel selleks õigus, on Reisman valmis nendega ka läbi rääkima. "Eks siis ole näha, kas seda teeb Eesti Energia, VKG või seesama Kiviõli Keemiatööstus," ütles ta.

Seda, et sihtotstarbe muutmiseni pole kahe ja poole kuuga jõutud, peab ettevõtja sihilikuks venitamiseks. Reisman pöördus volikogu poole lootusega, et küsimuse lahendamine nii kiireneb, kuid koos käinud volikogu saatis küsimuse vallavalitsusele tagasi. "Senisest asjade käigust oli selgelt näha, et lihtsast asjast tehakse pikk menetlus ja õiget tulemust nagunii ei tule," tõdes Reisman, et näeb siin pigem sihilikku tegutsemist Kiviõli Keemiatööstuse kasuks. Seetõttu võttis ta praegu avalduse maa sihtotstarbe muutmiseks tagasi.See aga ei tähenda, et plaan aladel kaevandada oleks kadunud.

Maatükid, mille sihtotstarvet nüüd muuta sooviti, on alad, millel kaevandamise vastu Reisman omal ajal keskkonnaministeeriumi ja Kiviõli Keemiatööstusega kohut käis. Kaevandamisluba jäeti küll kehtima, aga maaomaniku nõusolekuta kaevandada nendel maadel ei või. Maa sihtotstarve muutmise takistamisega püüab Sonda vald Reismani hinnangul survestada teda neid maid just Kiviõli Keemiatööstusele lubama. Samas ei peaks maa sihtotstarve sõltuma isikust, kes seda maad majandab.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles