Selgus Jõhvi põhikooli uue maja arhitektuurikonkursi võitja

Sellisena peaks paari aasta pärast nägema väga Jõhvi põhikooli uus maja.

FOTO: ESKIIS / Kauss Aritektuur OÜ

 Jõhvi vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu poolt väljakuulutatud Jõhvi Põhikooli arhitektuurivõistluse võitis ideekavand “Tujukuju” arhitektuuribüroolt Kauss Arhitektuur OÜ.

Tulevase Jõhvi põhikooli arhitektuurikonkrusi võidutöö "Tujukuju".

FOTO: Eskiis / Kauss Arhitektuur OÜ

Uus koolimaja on kavas rajada ligemale pool sajandit vana koolimaja asemele Jõhvis Hariduse tänaval.

"Tujukuju" koolihoone loob märgilise aktsendi olemasolevate hoonete, riigigümnaasiumi ja spordihoone, vahele. Ideelahenduses on kasutatud lihtsaid, kuid mitte primitiivseid vormi- ja kujundusvõtteid – pidulik sissepääsuala, akende asetus, arusaadavad ja lihtsad materjalid. "Tegemist on hea lahendusega, mille sünnirõõm ületaks vana ja paljudele armsaks saanud koolihoone lammutamisega kaasnevaid tundeid,” kommenteeris žürii otsust Jõhvi vallaarhitekt Andres Toome.

Võidutöö "Tujukuju" autorid büroost "Kauss Arhitektuur".

FOTO: Raul Mee

Tugevaks küljeks pidas žürii ka võiduprojekti sisemise logistika lahendust. Lisaks põhikoolile tuli uues koolihoone mahus lahendada ka gümnaasiumi söögisaal ning gümnasistide pääs spordihoonesse selliselt, et kahe kooli õpilaste liikumisteed ei ristuks. Kusjuures mõlema kooli sööklad on teenindatavad ühest köögiplokist.

Tähtsaks on peetud ka algklasside õpilaste eraldi sissepääsu ning algkooli- ja hariduslike erivajadustega õpilaste osa eraldatust vanemate klasside õpperuumidest.

“Ruumide paigutus ja grupeerimine on selge ning loogiline, moodustatud on selgepiirilised funktsionaalsed alad – aula-muusikaklass, põhikooliosa, algkooliosa, peatrepp-fuajee, söökla. Esimene korrus on viidud spordihalli ja gümnaasiumi korrustega samale tasandile ja nii ei teki hoonetevahelisel liikumisteel olulisi kõrguste vahesid,” kommenteeris võidutöö tugevaid külgi žürii liige, arhitekt Jaak Huimerind.

Jõhvi põhikooli uue maja arhitektuurikonkurssi võidutöö "Tujukuju".

FOTO: Eskiis / Kauss Arhitektuur OÜ

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles