Teadusfestivalil hoiavad Ida-Viru lippu kõrgel Narva noored

Põllumajandusamet on järelevalve käigus tuvastanud aasia siku elusaid vastseid Hiinast imporditud kauba transportimiseks kasutatud puidust pakkematerjalis.

FOTO: Põllumajandusamet

16. ja 17. aprillil toimub Eesti rahva muuseumis õpilaste teadusfestivali lõppvoor, kus Ida-Virumaad esindavad kaks Narva Pähklimäe gümnaasiumi õpilast. 

11. klassi õpilase Alina Zijazova töö teema on "Hiina mänguasjade ökoloogia või ohtlik rõõm", juhendajad Jelena Tsõvareva ja Marleen Alttoa.

Uuris laboris

Tänapäeval moodustavad internetikaubandusest suure osa Aliexpressist tellitavad laste mänguasjad. Alina võttis vaatluse alla nende mänguasjade ohutuse, analüüsides Hiinast tellitud lelusid Tallinnas terviseameti laboris. Analüüside tulemusena selgus, et mitu mänguasja sisaldasid lapsele ohtlikke aineid piirmäärast suuremas koguses, samuti oli puudujääke lelude tehnilistele ohutusstandarditele vastavuses.

Uurimistöös on ära toodud ka nõuanded turvaliseks laste mänguasjade valikuks nii internetipoes kui tavakaupluses.

8. klassi õpilane Olesja Langinen valis töö teemaks "Saematerjali ja puidust pakendite fütosanitaarse kontrolli Eestis", juhendaja Jelena Tsõvareva.

Fütosanitaarse kontrolli eesmärk on ennetada üle riigipiiri sisseveetavates taimse päritoluga toodetes esineda võivate taimekahjustajate levikut. Kaubaveol kasutatavates puitpakendites võib leiduda putukkahjustajaid, kes võivad kujutada ohtu siinsetele metsadele, näiteks aasia sikk või männi-laguuss.

Sada uurimistööd 

Novembris osales Olesja koos Narva tollipunkti fütosanitaarse kontrolli inspektoriga saatedokumentide ja riiki sisseveetava puidu kontrollimisel. Et jõuda selgusele, mis toimub puidust võetud proovidega, külastas neiu Tallinnas asuvat põllumajandusameti laboratooriumi, kuhu saadetakse kõik tollipunktides ja riigisisese monitooringu käigus võetud proovid.

Lõppvooru jõudis 100 uurimistööd 12 maakonnast, märkis Eesti teadusagentuuri kommunikatsioonispetsialist Piret Ehrenpreis. Lõppvoorus esitlevad õpilased oma uurimistöid žüriile stendiettekannetena. 

Konkursi parimad tööd nii põhikooli kui gümnaasiumi arvestuses selguvad 17. aprillil.

Auhinnatute seast valitakse Eesti esindaja Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile, rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF USAs ja rahvusvahelisele teaduskonkursile CASTIC Hiinas. Samuti paneb Eesti teadusagentuur välja eriauhindu. 

Tagasi üles
Back