Jõhvilased vaidlustavad prügiveo hinnatõusu

Märtsikuust tuleb Jõhvis hakata prügiveo eest kõvasti kõrgemat hinda maksma.

FOTO: Peeter Lilleväli

Teisipäevasel rahvakoosolekul otsustasid Jõhvi korteriühistute esimehed esitada vaide vallavalitsuse korralduse kohta, millega kinnitati OÜ Ekovir taotlus tõsta vallas prügiveo hinda 75,9%.

Teisipäeval oli prügiveo hinnatõus Jõhvis põhjalikult arutusel: kõigepealt vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjonis, seejärel korteriühistute korraldatud rahvakoosolekul.

Mõlemal puhul oldi arutamisega tegelikult natuke hiljaks jäädud: vallavalitsus kinnitas prügivedaja OÜ Ekovir taotletud hinnatõusu oma korraldusega küsitud ulatuses juba 24. jaanuaril.  Nii volikogu komisjonis kui ka rahvakoosolekul taheti näha ja kuulda analüüsi, mis sellist suurt hinnahüpet veenvalt põhjendaks.

Kulude kasv ei olnud ootamatu

Jõhvi vallavalitsus sõlmis Ekoviriga viieaastase jäätmekäitluslepingu 2013. aasta veebruaris.

Riigihangete seadus ütleb, et hankelepingut saab muuta üksnes siis, kui selle tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud võimalik lepingu sõlmimise ajal ette näha.

Vallavolikogu viie aasta tagune määrus täpsustab, millisel juhul on jäätmevedajal õigus hinnatõusu taotleda: vedaja kulud või jäätmekäitluskoha tasu on vahepeal vähemalt 10% suurenenud ning vedaja ei saanud riigihanke pakkumise esitamise ajal nende kulude või tasude suurenemist eeldada.

Ekovir põhjendas hinnatõusu vajadust prügilas kasvanud vastuvõtutasuga, samuti suurenenud palga- ja kütusekuludega.

Majandus- ja eelarvekomisjoni liige Paul Paas ei pidanud ühtki neist kuludest selliseks, mille kasvu polnud lepingu sõlmimise ajal võimalik ette näha: "Loomulikult võib äriühing taotleda hinna tõstmist; vallavalitsuse ülesanne on analüüsida, kas taotleja põhjendused on piisavad, ja veenduda, et kõik määruses ette antud tingimused on täidetud. Palgatõus on olnud pidev, kütuse hinnatõus oli samuti prognoositav − kusjuures eelmisel aastal see ei tõusnudki −, prügilate saastetasu määrad pandi paika juba 2011. aastal."

Vallavalitsus ei analüüsinudki?

Vallavalitsuses tehtud analüüsi, mille alusel hinnatõus väidetavalt kinnitati, komisjoni liikmetel kuulda ega näha ei õnnestunud: abivallavanem Vadim Ivlijev tugines põhjustest rääkides üksnes Ekoviri tehtud analüüsile.

Suure hinnatõusu põhjustena nimetas ta − ikka prügifirma enda argumentidele tuginedes −, et alates lepingu sõlmimisest pole Ekovir varem hinda tõstnud, et miinimumpalk on vahepeal oluliselt tõusnud ning, mis peamine, Uikala Prügila tõstis jäätmete vastuvõtuhinda − jaanuarist alates on see kaks korda suurem kui varem.

Tõsi, kaks korda kasvas see üksnes Ekoviri jaoks.

Komisjoni esimehe Eduard Rae sõnul kehtis Ekovirile eelmise aasta lõpuni prügilas soodushind 32 eurot tonni eest, teistel tuli seni maksta 62.80 eurot ning nüüdsest kehtib kõigile võrdne hind 65 eurot tonni eest.

Komisjoni liikmed leidsid, et ka dumpinguhinna võimalik kaotamine lepinguperioodi kestel ei oleks tohtinud olla asi, mida ei saanud ette näha.

Kuigi komisjon ei teinud vallavalitsusele otsest ettepanekut hinnatõusu põhjendusi uuesti analüüsida, leiti, et juba kehtestatud hinnad võiks siiski üle vaadata.

Vallaelanikud ei lepi

Järgnenud rahvakoosolekul kuulasid korteriühistute esimehed hakatuseks Ekoviri juhatuse liikme Viktoria Tsventarnaja põhjalikku ettekannet prügimajandusest. Neil, kes Ekoviri enda kodulehelt võetud hinnakirjadest omavalitsuste kaupa võrdleva tabeli kokku olid pannud − Jõhvi hinnad kõige kallimad −, soovitas ta lisaks tühjendamisele vaadata ka konteinerite rendi hindu.

KÜ Jõhvi Narva mnt 40 juhatuse esimees Arkadi Zakarljuka küsis, miks üldse kirjutati lepingusse sisse võimalus enne selle lõppemist hinda tõsta.

"Kui on ette teada, et kogu lepinguperioodi vältel hinda tõsta ei tohi, hakatakse hankel suuremaid pakkumisi tegema. Nüüd aga on mitu aastat hinnad madalad olnud," põhjendas Vadim Ivlijev, miks vallavalitsus selliste hanketingimuste kasuks otsustas.

Küsiti, miks Jõhvi Ekoviri küsitud hinnatõusu täies mahus kinnitas, samas kui mõni teine omavalitsus taotletud tõusu oluliselt väiksemaks kärpis; miks on prügivedu Jõhvis kallim kui Kiviõlis, mis ju prügilast märksa kaugemal asub. Öeldi, et vallavalitsus peab oma inimeste eest seisma, mitte äriühingu tahtmist tegema.

Mitme korteriühistu esimees Riho Arus nentis, et tegelikult oli hinnatõus nagunii juba ära otsustatud ja rahvakoosolek ei saanudki enam midagi muuta.

Küll aga otsustati rahvakoosolekul vallavalitsuse hinnatõusu kinnitava korralduse kohta vaie esitada. Olenevalt sellest, mida vallavalitsus vastab, ollakse valmis ka kohtusse pöörduma.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles