Volikogu liikme firma jättis Jõhvi promenaadi ehituse pooleli ja sai vallalt veel ka hüvitust

Eile tehtud pilt promenaadi ehitusel näitab, et tänavuse aasta jooksul pole sel objektil märkimisväärset edenemist toimunud.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Jõhvi kontserdimaja ümbruse promenaadi ja muusikaväljaku ehitusel seiskusid tööd enam kui kaheksaks kuuks. Miljoniobjektil ehituse pooleli jätnud vallavolikogu liikme Roman Grafi firmale maksis aga vallavalitsus veel hüvitustki.

Jõhvi promenaadi pikenduse projekt on sisuliselt jalakäijate tunneli juurest kontserdimaja juurde viiv lai kõnnitee, mis ulatub läbi pargi serva mõned aastad tagasi rajatud jalakäijate silla kõnniteeotsani. Lisaks ehitatakse kontserdimaja ja valmiva pargikeskuse vahele filmimees Kaljo Kiisa kuju ümber muusikaväljak ning renoveeritakse 14 aastat tagasi valminud kontserdimaja parklad.

Töö jäi pikaks ajaks seisma

Jõhvi vallavalitsus arvestas eelmisel aastal, et selle objekti ehituseks kulub koos käibemaksuga ligemale 885 000 eurot. Riigihankel odavaimaks osutunud  OÜ Terre Ehitus pakkumine oli küll 85 000 eurot suurem, kuid vallavalitsus pidas õigeks raha juurde panna ja lepingu sõlmida.

Promenaadi ehitusega läheb kõik väga hästi, aga seda pole lihtsalt veel märgata. 

Max Kaur

Terre Ehituse omanik ja juhatuse liige Roman Graf on ka Jõhvi vallavolikogu liige. Mullu suvel toimunud võimupöörde ajal läks ta opositsiooni jäänud valimisliidust välja ning ühines keskfraktsiooni ja Ossipenko valimisliidu võimuleeriga. Graf nimetab enamvähem samale ajale langenud hanke võitmise seostamist tema tegevusega volikogus pahatahtlikuks.

Mullu augustis läks töö lahti: kontserdimajani viiv kõnnitee ja parklate asfaltkate kooriti üles ning asuti ehitama ka uue kõnnitee aluspõhja. Siis tuli ette lepingus ettenähtud "tehnoloogiline paus" ehk maakeeli öelduna talv, mil tööd seiskusid. Keegi ei osanud tookord arvata, et see paus kestab ka läbi kevade ja suve. 

Kevadel asus Roman Grafi firma töö jätkamise asemel esitama vallavalitsusele pretensioone, mis takistavad tema hinnangul tööd. Vallavalitsuse esindajal selles ettevõtmises, majandusnõunik Enn Männistel sai mõõt täis 25. aprillil, mil ta saatis Terre Ehitusele ametliku teate lepingu lõpetamise kohta.  

"Selle asemel et tegelda lepingu täitmisega ja lahendada jooksvaid küsimusi, on Jõhvi vallavalitsus kui tellija sunnitud järjepidevalt tegelema OÜ Terre Ehitus esindajate poolse lepingu täitmisest hoidumise ja kõikvõimalike isikute süüdistamise tõrjumisega," seisis kirjas. Muu hulgas oli seal märgitud, et Jõhvi vallavalitsus ei nõustu ühegi Terre Ehituse viidatud pretensiooniga ning on ilmselge, et see firma ei ole võimeline kohasel viisil seda lepingut täitma. 

Roman Grafi häälel Jõhvi volikogus on oluline kaal, kas praegune võim püsib või mitte.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Tol ajal Jõhvi abivallavanema ametis olnud Viktoria Tsventarnaja meenutas, et Terre Ehitus ei saanud oma tööga hakkama. "Töövõtjal olid paljud rikkumised, ta ei saanud kuidagi objektijuhti kohale. Kogu aeg olid mingid vingumised. Nii tööd ei tehta," tõdes ta, lisades, et Roman Graf püüdis teda mõjutada talle sobivate tingimuste saavutamiseks. "Me pakkusime talle igasuguseid võimalusi ja nõustusime tehnoloogilise pausiga, et ta saaks oma probleemid lahendatud. Aga sisulist dialoogi ta pidada ei soovinud. Kui leppisime koosolekul mingid asjad kokku, siis enne protokolli allkirjastamist tuli suur hulk eriarvamusi, mida üldse koosolekul ei arutatud."

Tsventarnaja, kes oli palju aastaid ka Kohtla-Järve abilinnapea, tõdes, et nii rasket töövõtjat ta ei mäleta. "Lootust, et ta oleks ehitanud promenaadi valmis, ei olnud," sõnas ta. 

Roman Graf Põhjarannikule oma seisukohti kevadel täpsemalt selgitada ei soovinud, kuid kinnitas, et tema pole lepingu lõpetamise kokkulepet sõlminud.

Jõhvi vallavalitsuse läbiviidud hanke dokumentides olevas lepinguprojektis on sätestatud, et lepingu ülesütlemisel töövõtja süül tasub töövõtja tellijale 10% lepingu maksumusest ehk siis Jõhvi vallal olnuks võimalik taotleda ligemale 100 000 eurot. 

Võimuliidule vajalik hääl 

Ent edasi hakkasid sündmused arenema hoopis vastupidisel viisil. Pisut rohkem kui nädal pärast lepingu lõpetamise kirja saamist esitas Graf Jõhvi vallavolikogu kantseleile avalduse, milles teatas, et peatab kolmeks kuuks oma saadikuvolitused. Volikogus nappi enamust omavale võimuliidule tähendas see ühe hääle kadumist, sest kuna Graf oli valitud opositsioonilisest valimisliidust, siis tuli sealt ka tema asendusliige Mait Sepp, kes polnud võimuliidu toetaja. 

Vallavanem Max Kaur teeb vallavalitsuse poolt Terre Ehitusele läkitatud kirja sõnastuse osas pehmendava avalduse ja lubab, et sügisel saavad Jõhvi naised minna kontserdimajja mööda siledat teed kõpskingades.  

Juuni lõpus tagandab volikogu ametist Viktoria Tsventarnaja, kes ütleb, et ei tea siiamaani, mis põhjusel. 

Samal ajal käivad vallavalitsuse ja Grafi vahel läbirääkimised lepingu lõpetamise kokkuleppe üle. Lõpuks ilmuvad nii tema kui ka vallavanem Max Kauri allkirjad kokkuleppele, mille kohaselt nõustub hoopis Jõhvi vallavalitsus hüvitama Terre Ehitusele lepingu täitmisega seotud kulud rohkem kui 35 000 euro ulatuses. Muu hulgas on selle sees ka ligemale 15 000 euro ulatuses õigusabikulusid. Kokku maksab Jõhvi vald Terre Ehitusele tehtud tööde ja sellega seotud kulude eest üle 200 000 euro käibemaksuga. 

Kokkulepe vormistatakse 27. juunil. Selleks ajaks on Keskfraktsiooni, Rerformierakonna fraktsiooni ja valimisliidu Jõhvi eest esindajad juba ligemale kahe kuu jooksul pidanud läbirääkimisi Ossipenko valimisliidu tõrjumiseks võimul. Selleks hetkeks oli ka teada, et Tsevntarnaja tõrjutakse abivallavanem kohalt. Volikogu hääletab seda samal päeval.   

Üllataval kombel nõustub Max Kaur sõlmitud kokkuleppes ka sellega, et tehtud töödele garantiikohustust ei rakendata, ehkki hanketingimustes oli see ette nähtud. Mõlemad osapooled deklareerivad, et neil puudub tulevikus mis tahes pretensioonide või nõuete esitamise alus. 

22. augustiks, kui volikogus toimub vallajuhtide umbusaldamine, on Graf naasnud volikogusse ja on taas võimulolijate leeris. Opositsioon oli asjata arvestanud tema kui ühe umbusaldusega kaasatulijaga.

Roman Graf kinnitas vahetult pärast istungit Põhjarannikule, et ta ei kavatsenudki võimudele umbusaldust avadalda. "Olin ainult rääkinud Martiniga [Martin Repinski, endine vallavanem ja riigikogu liige, kes oli samuti üks umbusaldamise algatajatest, kuid loobus sellest] ja arutanud temaga praeguse võimu plusse ja miinuseid. Praegu liigub võim positiivses võtmes," põhjendas ta võimude toetamist.  

Küsimusele, kas tema silmis hakkasid Jõhvi võimud oma tööga paremini toime tulema pärast seda, kui tal õnnestus nendega sõlmida talle sobivatel tingimustel ehituslepingu lõpetamise kokkulepe, vastas ta imestunult: "Kuidas te saate segada neid asju?"

Ta täpsustas, et on avaldanud rahulolematust mitte vallavõimude, vaid osa vallaametnike kompetentsuse üle.

Grafi firma tööd tauninud ametnikud tagandatakse 

Kui Tsventarnaja kaotas töökoha juuni lõpus, siis järgmisena saab sule sappa majandusnõunik Enn Männiste, kes saatis kevadel Terre Ehitusele resoluutse kirja. Vallavalitsus otsustas 3. septembril tema ametikoha alates 1. oktoobrist kaotada ja luua asemele kalmistuspetsialisti ametikoha. 

Kui küsida Kauri käest, kas see oli Grafi nõudmine, hakkab ta naerma. "Mingit vandenõu siin ei ole," tõdeb ta ning kinnitab, et tegu on vallavalitsuse struktuuri muutmisega, ja kiidab Männistet hea töö eest. "Loobun järk-järgult nõunikest, vallavanemal pole neid nii palju vaja. On vaja tugevdada hoopis vastavaid osakondi." 

Praegu puhkusel olev Enn Männiste sõnas, et Max Kaur puudutas korra tema koha koondamise teemat, aga ametlikku paberit ta näinud ei ole. Ta ei soovinud oma koondamist kommenteerida märkides vaid: "Eks igaüks mõtleb ise... ." 

Et majandusnõuniku koht loodi vallavalitsuse tugevdamiseks alles eelmise aasta sügisel ja Männiste on ametis olnud vähem kui aasta, tuleb koondamisel maksta talle vaid ühe kuu palk. 

Tänavu suvel sai hanke tulemusel Terre Ehituse poolt pooleli jäänud promenaadi pikenduse ehituse jätkajaks RTS Infraehitus, kellele Jõhvi vald peab selle eest maksma koos käibemaksuga ligemale 900 000 eurot. Seega läheb promenaadi rajamine kokkuvõttes maksma üle 130 000 euro rohkem, kui volikogu liikme Roman Grafi firma Terre Ehitus oleks oma töö kokkulepitud tingimustel lõpuni teinud. 

RTS Infraehitusega sõlmiti leping 1. augustil ja selle kohaselt peaks kogu objekt valmis olema hiljemalt 30. novembriks. Neljast kuust on poolteist juba kulunud, kuid silmanähtavaid muutusi poolelioleval ehitusplatsil näha ei ole.  

Töö ülevõtmisega on olnud segadust 

Max Kauri hinnangul läheb promenaadi ehitusega kõik väga hästi, aga seda pole lihtsalt veel märgata. "Alati tahame parimat, aga olukorrad teevad korrektiive," arutleb ta.   

RTS Infraehituse juhatuse liige Rein-Erik Kaar ütles reedel Põhjarannikule, et selles hanke puhul  on olnud seoses poolelijäänud töö ülevõtmisega üksjagu segadust. "See on sellistel puhkudel tavaline," sõnas ta, lubades, et varsti hakkavad objektil toimuma nähtavad muutused. Üks esimesi töid on kontserdimaja parklate ehitamine. Ta märkis, et kuna töid tuleb teha ka kontserdimaja ees, siis mingil ajal tekib külastajatele lisaebamugavusi. "Kuid oleme kontserdimaja inimestega arutanud, kuidas seda võimalikult valutult teha."

Samas ei nõustunud ta kommenteerima, kas ilmnenud segaduste tõttu on kavas taotleda Jõhvi vallavalitsuselt ka lisaraha. 

Tagasi üles