T, 27.09.2022

Tarmo Tohver: lähiaastatel tugevneb tervishoiuteenuste konkurents

Tarmo Tohver
Tarmo Tohver: lähiaastatel tugevneb tervishoiuteenuste konkurents
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Sel aastal valmis Ida-Viru keskhaigla sisekliiniku uus ravikorpus.
Sel aastal valmis Ida-Viru keskhaigla sisekliiniku uus ravikorpus. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ida-Virumaa meditsiini arengud on ühelt poolt seotud Eesti riigi kehtestatud arengukavade ja teiselt poolt vabaturumajanduse arenguga, leiab Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees TARMO TOHVER, kes prognoosib maakonnas meditsiiniteenuste konkurentsi tugevnemist.

Ida-Virumaa elanikule on tähtis eelkõige arstiabi kättesaadavus. Esmajoones saab abi perearsti juurest ehk esmatasandi tervishoiuteenuse kaudu, mille olulised osad on peale terviseprobleemide lahendamise ka tervise edendamine ja haiguste ennetamine, abi koordineerimine ning erisuguste teenuste seostamine.

On tähelepanuväärne, et Ida-Viru linnades on tekkinud suurepärased tervisekeskused, mis püüavad ühise katuse alla hõlmata mitmesuguseid ravi- ja kaasnevaid tervishoiuteenuseid. Siin on nii riigipoolse rahastusega teenuseid kui ka teenuseid, mida osutatakse kooskõlas vabaturumajanduse reeglitega.

Tarmo Tohver.
Tarmo Tohver. Foto: Matti Kämärä

3 MÕTET

  • Ida-Virumaal on praegu juba väga erisuguseid meditsiiniteenuse pakkujaid, on oodata suuremaid ettevõtteid ning konkurents saab olema väga tihe.
  • Kas järgmine samm on lisaraviteenuste osutamine kaubanduskeskustes?
  • Püüame anda patsiendile parimat ravi meie piirkonnas ning kaasata oma ala parimaid spetsialiste.

Vaadates Eesti suuremates keskustes toimuvat, on selge, et vaba turu areng saab olema lähiaastatel tormiline. Nõudlus tervishoiuteenuste kättesaadavuse järele on tekitanud väga erisuguse suunitlusega pakkumisi.

Inimestel on tekkinud võimalus valida, kuhu ja millise arsti vastuvõtule minna, ning kui aega oodata pole, siis valida tasulise vastuvõtu. Ida-Virumaal on praegu juba väga erisuguseid teenusepakkujaid, on oodata suuremaid ettevõtteid ning konkurents saab olema väga tihe.

Koroonapandeemia on meie ühiskonnas kaasa toonud ka positiivseid mõttemuutusi. Vaktsineerimise ja testimise läbiviimiseks on paljud tervishoiuteenuste pakkujad suundunud oma kliente otsima kaubanduskeskustesse ning kaasanud mobiilseid ravikabinette.

Milline tulevik on kaubanduskeskustel, kus praegu töötavad apteegid, optikapoed ja vaktsineerimiskeskused? Kas järgmine samm on lisaraviteenuste osutamine kaubanduskeskustes? Kõik see selgub juba lähitulevikus ning ootame arenguid põnevusega.

Tulles tagasi esmatasandi tervishoiu juurde, siis sellega on tihedalt seotud haiglad, mis osutavad eriarstiabiteenuseid. Valitsuse kehtestatud tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks on kehtestatud haiglavõrgu arengukava (HVA) haiglate loetelu ning vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks. HVA haiglatele on tervise- ja tööministri määrusega "Haigla liikide nõuded" pandud kohustused tagada tervishoiuteenuste pakkumine kindlal tasemel ja kindlatel erialadel. Määratud on ka ööpäevaringse meditsiiniteenistuse valmisoleku nõuded.

Ida-Virumaal on kaks HVA haiglat − Ida-Viru keskhaigla ja Narva haigla −, mis osutavad kohustuslikke raviteenuseid ning ka lisaravi. Teenuste osutamise eest tasub suures osas haigekassa. Igal haiglal on oma arengukava, mida rahastamise võimaluse korral ka ellu viiakse. Funktsionaalselt oleme üksteisega omavahel seotud ning regionaalseks keskuseks on meile Tartu ülikooli kliinikum.

Ida-Viru keskhaiglal täitus sel aastal 18 aastat tegutsemist ning meil on hea meel, et haigla asutamisel Kohtla-Järve linna poolt tehtud kavad hakkavad järk-järgult teoks saama. Suur on olnud riigi toetus ning võimalik on olnud kaasata Euroopa Liidu arengufondi raha.

Plaanide elluviimisel on suure panuse andnud haigla töötajad, kes patsientide ja kolleegide soove paberile pannes saavad nüüd valminud ruumides ravi osutada. Püüame anda patsientidele parimat ravi meie piirkonnas ning kaasata oma ala parimaid spetsialiste.

Meditsiinis on väga olulisel kohal järelkasvu eest hoolitsemine. Elanikkonna heaolu suurenedes kasvab keskmine eluiga ning väheneb töölkäijate hulk. Pole uudis, et puudus on erialaspetsialistidest, inseneridest, programmeerijatest. Ida-Virumaal, mis asub eemal keskustest, kus koolitatakse tulevasi arste ja õdesid, on murekohaks atraktiivse keskkonna loomine noortele peredele.

Samas ei ole meil aega käed rüpes istuda. Oleme sõlminud koostöölepped Tartu ülikooli ning Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkooliga. Samuti on sõlmitud koostöölepe Jõhvi gümnaasiumiga, et noortele varakult tutvustada meditsiini kui võimalikku eriala. Ida-Viru keskhaigla aktiivsust on tunnustanud ka ettevõtlus- ja karjääriõppe programm "Edu ja tegu", mille konkursil tunnistati meid selle aasta parimaks ettevõtlusmentoriks. Sõlmimisel on koostööleping TalTechiga, et kaasata tugiteenustesse praktikante ja tutvustada meditsiini keerulisi infrastruktuure.

Oleme rajanud Kohtla-Järvele ja Ahtmesse uued tervisemajad, kus töötavad meie tublid koostööpartnerid − perearstid. Valminud on uus Ahtme aktiivravikorpus, kus asuvad sisekliiniku osakonnad, laboriteenistus ja patoloogiaosakond.

Kavas on olemasoleva statsionaari ringiehitamine nüüdisaegseks tervisemajaks, mis peaks valmis saama 2023. aasta lõpuks. Võimaluse korral alustame psühhiaatriakliiniku ehitust.

Patsientide mugavuse suurendamiseks rajame uusi parkimiskohti, kohvikuid, apteeke ja optikapoode. Eesmärk on suurendada kliendimugavust ja patsiendiohutust Ida-Virumaal. Püüame mõelda patsiendi käitumisele, et tagada talle parim ravi.

Ida-Virumaa meditsiinitöötajad on tänulikud, kui nende rasket tööd märgatakse ning soovitakse keerulisel ajal abi osutada. Tihti aitab raskustest üle saada mõni positiivne kommentaar või tunnustus ajakirjanduses. Tuleb arvestada, et ületunnid tehakse kahjuks perede arvelt.

Inimese tervis sõltub ka temast endast, tema eluviisidest ja toitumisest. Koroonapandeemia mahasurumiseks ei ole paremat lahendust kui vaktsineerimine.

Kaitske end ja püsige terved! Ida-Virumaa helge tulevik on meie kätes.

Märksõnad
Tagasi üles