Omavalitsused peavad kohtlema ühtemoodi nii rikast kui vaest abivajajat

Kui inimene vajab hooldekodu kohta, aga seda ei ole, kas siis omavalitsus võib teda järjekorda panna? Riigikohtuniku Nele Parresti seisukoht on, et seadus seda pigem ei luba. Pilt on illustreeriv ja tehtud Aa hooldekodus.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Kohalik omavalitsus ei saa abivajajaid eristada selle järgi, milline on inimese majanduslik olukord ja kas tal on lähedasi," rõhutas riigikohtunik Nele Parrest, selgitades Ida-Viru sotsiaalvaldkonna spetsialistidele hiljutist riigikohtu lahendit, mis puudutas küll Narvat, kuid peaks olema suuniseks kõigile.

Tellijale

Riigikohus tegi 9. detsembril 2019 otsuse, millega tunnistas kehtetuks mitmed Narva linnas sotsiaalteenuste osutamist reguleeriva määruse sätted. Riigikohtu lahend on ühtaegu orientiiriks nii teistele omavalitsustele kui ka inimestele, avades, mida nad saavad hätta jäädes vallalt või linnalt nõuda.

Kuulus kohtuotsus 

Tagasi üles