Aleksei Naumkin: las igaüks jääb oma liistude juurde

Jõhvi abivallavanem Aleksei Naumkin.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Põhjarannik palus Jõhvi abivallavanemal Aleksei Naumkinil selgitada, millised  on vallavalitsuse variandid Jõhvi põhikooli ajutiseks asenduspinnaks olukorras, kus kolimine kutseharidusekeskuse kasutuseta ruumides langes ära ruumides vohava hallituse tõttu. 

Naumkin rääkis 29. aprillil toimunud vallavolikogu hariduse- ja noorsookomisjoni istungil et vallavalitsusel on olemas nii plaan A kui plaan B, kuid polnud nõus nende plaanide sisust rääkima, süüdistades komisjoni liikmeid poliitika tegemises. Aleksei Naumkini soovil avaldab Põhjarannik tema vastuse muutmata kujul täies mahus. 

Sünnivaludes vaevlev otsus Jõhvi Põhikooli asenduspinna osas - või las igaüks jääb oma liistude juurde?

Oma eelmises kommentaaris Jõhvi Põhikooli edaspidise saatuse osas (seoses uue maja ehitamisega ning asenduspinnale koolimisega) rääkisin selles küsimuses valitsevatest emotsioonidest ning pingedest.

Ei olnud vaja kaua oodata, ja kohal nad ongi. Seetõttu leian vajalikuks veelkord lahti seletada asjaolusid ning protsessi kronoloogiat, et liikuda emotsioonidest tegudeni.

Vahu ajamise asemel paluksin rahuneda ning võtta kuulda mõistuse häält.

Vallavalitsuse ründamisest on saanud tavapärane praktika, aga suheldes paljude meie valla inimestega, kelle hulgas on ka palju lapsevanemaid, usun, et nende seas on väga palju mõistlikke inimesi, kes näevad vahet poliitilise võistluse ning reaalelu vahel. Aga mis siis teha, ka opositsionäärid ei taha volikogu liikmete hüvitisest ilma jääda ning peavad millegagi tegelema, saan inimlikult neist aru.

Jõhvi Põhikooli erakorraline hoolekogu koosolek leidis aset ning lauale tulid esimesed variandid võimalikest asenduspindadest, samuti said sõna lapsevanemad, kes rääkisid suud puhtaks varem pakutud variantidest, rõhutan, just variantidest, millest rääkisin ka oma eelmises artiklis antud teemal.

Lapsevanemad andsid selgelt mõista, et nemad on teise vahetuse vastu ning vallavalitsus austab nende seisukohti. Samas siinkohal tahan siiski märkida, et seaduse silmis kooli hoolekogu võib oma arvamuse esitada, kuid otsuse teeb siiski kooli pidaja ning kooliga seotud protsessi juhib ka koolipidaja koostöös kooli juhtkonnaga ning hoolekoguga, mitte teistpidi.

Sellepärast leian, et õige oleks kui kooli kolimise osas usaldame spetsialiste ning süüdistuste ning survestamise asemele keskendume konstruktiivsele koostööle.

Viimasel ajal on sõna survestamine vallavalitsuse suhtes kõlamas aina tihedamini. Minu arvates pole vahet, kas tegemist on poliitilise või füüsilise nähtusega, aga survestamine vajab reeglina jõudu, mitte mõistust. Hea ja mahlakas venekeelne vanasõna nii räägibki "Jõud on, mõistust pole vaja". Samas, kuhu jõuame, ilma mõistuseta?

Tulles Jõhvi Põhikooli teema juurde on tuli üheks võimalikuks variandiks päevakorda plaan paigaldada Viru tn 5a maja juurde moodulmajad, mille maksumuseks on paigaldamise ning üürimisega seotud kulutustena vaja planeerida rohkem kui 600 000 eurot, lisaks nii Viru tn maja kui ka Päikesekiire keskuse (kus jätkavad õpinguid HEV õpilased) üüri ning muude kulutuste katteks vajalikud summad.

Siinkohal tahan pöörata eriti helde ning asjalike inimeste (kes kutsuvad üles valitsust jagamaks raha paremale ning vasakule) tähelepanu antud summale ning siinkohal diskuteerida teemal, kuivõrd lastesõbralik omavalitsus Jõhvi vald tegelikult on.

Usun küll, et mõni eriti "lastesõbralik" tegelinski (või pigem survestamisest hirmul olev) võiks silmi kinni pigistada ning hallitusnähtudega seinad üle värvida. Mis siis, et kahe aasta pärast Jõhvi lapsevanemad murega avastaksid, et lapsest on saanud astmaatik või allergia käes kannatav inimene.

Mõnedel inimestel on raske valitsusele ning ametnikele äitahh öelda, aga vahest siiski tasuks. Kaalume ning otsime ka teisi variante ning viime läbirääkimisi, et leida ruume, kus oleks võimalik korraldada õpet ühes vahetuses.

Töö käib ning valitsus teeb konstruktiivset koostööd kõige osapooltega ning ootab seda ka nende poolt. Olen juba korduvalt rääkinud, et päris häid lahendusi antud küsimuses ei ole. Aga ajades asju rahulikult ning mõistusega, saab jõuda lahenduseni, mis rahuldaks enamust.

Kuna teema on tõsine ning puudutab paljusid, siis loogiline, et valitsus koolipidajana saab rääkida juba konkreetsetest plaanidest ning kokkuleppetest. Aeg sisendi saamiseks on tõepoolest läbi, valitsus võttis kuulda nii kooliperet, hoolekogu liikmeid kuid ka volikogu saadikuid.

Erinevad variandid, sealhulgas ka väga ekstreemsed (hiigelkallide moodulmajade paigaldamine kallile vast valminud Jõhvi vene põhikooli staadionile jne) olid laual.

Paanika tekitamine ei too iialgi head ning valitsuse survestamisest ning lõpuni läbimõtlemata otsuste/lahenduste väljapressimisest kasu pole ning ruumi juurde see ei too. Vahu ajamise asemel paluksin rahuneda ning võtta kuulda mõistuse häält.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles