Millal kohalik võim meie kandis oma vigu on tunnistanud?

Jüri Utt, pensionil energeetik, lektor

FOTO: sotsdem.ee

Võimu ja vaimu suhted olid juba vanas Rooma riigis tugevalt päevakorras. Püüame kohaldada legendaarse Rooma keisri Nero tegutsemist nüüdisaega.  Keiser olevat näidanud näpuga ühe kaaskodaniku peale ning öelnud, et see mees tuleb saata teise ilma. Keisri kaaskondlased küsinud, et mispärast. Keisri vastus oli, et ta teab liiga palju. Keskajal põletati tuleriitadel ketsereid ning nende hulgas oli kindlasti palju inimesi, kelle arusaamad erinesid võimu omadest. 

Eestis teostavad kohalikul tasandil võimu omavalitsused ja valitud saadikud. Nii Lüganuse kui Jõhvi vallas on juhtivas ladvikus ka meie kandist valitud riigikogu liikmed: Dmitri Dmitrijev ja Martin Repinski. Vaimu esindajate hulka võiks rohujuure tasandil arvata koolieelsed asutused, nagu lasteaiad, edasi juba põhikoolid, huvialaringid, keskkool, gümnaasium, kolledžid, raamatukogu, kultuuriasutused jne.   

Pahatihti kipub võim nägema oma rolli vaid vaimu esindajatelt täieliku kuulekuse ja poliitilise lojaalsuse nõudmises. Ja kui tekivad vähimadki kahtlused, siis lähebki kohe vallandamiseks. Vähemalt kaks eelnimetatud riigikogu liiget aitavad sellist käitumismustrit süvendada. Tähelepanuväärne on see, et samade meeste huvid on varem ristunud nõnda, et käiku on läinud isegi rusikad.  

Nüüd on mõlemad mänginud olulist osa vaimu esindajate kõrvaldamisel. Jõhvis vallandas Repinski sisulise põhjuseta raamatukogu direktori. Õige pea selgus, et võim ei käitunud isegi formaalselt seaduslikult ning Jõhvi valla eelarvest (kahju, et mitte ebaseadusliku otsuse tegija taskust) tuli maksta aastapalk. Eetiliselt oli selline tegevus ilmselt enamikule elanikele täiesti vastuvõetamatu. 

Kogukondlik liikumine kogub tänapäeval järjest rohkem jõudu ning nüüd peab kohalik võim sellega arvestama. 

Lüganuse valla juhtkond tegi volikogu võimuliidu (mida juhib Dmitri Dmitrijev) heakskiidul samasuguse otsuse: vallandas Kiviõli 1. keskkooli direktori.  Vallavalitsus teeb praegu suuri pingutusi, palkab suhtekorraldusfirma ja advokaadibüroo, et saavutada JOKK (juriidiliselt on kõik korrektne) olukorda. Kulutused jäävad taas valla maksumaksjate, aga mitte otsuse tegijate kanda. Niisamuti nagu koolidirektorile makstav hüvitis, kui kohus peaks leidma, et tema vallandamine oli ebaseaduslik. 

Kummalgi juhul ei arvestanud võim kogukonna häält. Kogukondlik liikumine kogub tänapäeval järjest rohkem jõudu ning nüüd peab kohalik võim sellega arvestama. 

Kohtla-Järvel on kõik lasteaedade ja koolide juhid praktiliselt otseses sõltuvuses linnavalitsusest: kui sa ei esine linnavolikogu valimistel valitseva erakonna nimekirjas, siis oled sa ka varsti ametist prii. Päris hulga aastaid tagasi oli Järve gümnaasiumi direktor ühes teises erakonnas ja temaga lepingut ei pikendatud. Formaalselt oli see JOKK. Direktorit pandi asendama üks nõukogude võimu aegne kutseline parteitöötaja. Linnavalitsus aga unustas ära ühe  asjaolu: oli olemas veel kogukond, kes ei soovinud sellise suunitlusega isikut kooli etteotsa. Leiti järgmine asendaja. Kahjuks ei olnud ka see isik omadustelt võimeline kooli juhtima. Juht peab vastu võtma otsuseid, aga kuna sellel isikul puudus säärane omadus, siis tuli linnavalitsusel leida uus inimene. Järgmine direktor oli vist vägagi asjalik ja kära kooli ümber lõpuks vaibus. 

Kohtla-Järve riigigümnaasiumi loomine pani aga linnavõimud kukalt kratsima. Sellega kadus linnavalitsuse otsene mõju kooli direktorile. Seetõttu võib väheneda ju ka võimalike valijate hulk. Kohalik kogukond tegutses aktiivselt ja selle tulemusel juhib kooli linnavalitsusest sõltumatu direktor. Huvitaval  kombel oli linnavalitsuse kõrge ametnik vägagi üllatunud, et siin tegutseb eestimeelne kogukond. Muu hulgas oli ta üllatunud, et Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledžis õpetatakse eesti keelt. Kahjuks ei õpetata tema hallatavates põhikoolides piisaval tasemel eesti keelt ja kolledž peab õpetama eesti keele põhitõdesid noortele, kellel peaks eesti keel juba selge olema. 

Kogukonna aktiivse tegutsemise tõttu on mitmel pool mujal Eestis kohalikud võimud pidanud oma ekslikke otsuseid muutma. Näiteks Tallinna külje all Viimsi vallas vallandatud koolidirektor on nüüd samal ametikohal tagasi. Ameti pani maha hoopis vallavanem, sest sai vist aru, et astus ämbrisse.  

Kuidas laheneb Kiviõli koolidirektori ümber tekkinud võimu ja vaimu vaheline vastuolu, on raske ennustada. Loodaks, et saavutatakse Viimsis toimunud olukorra sarnane lahendus. Kuid ma ei mäleta, et meie kandis oleks võim oma vigu ja saamatust tunnistanud.

Tagasi üles