Jõhvi vajab riigi raha

Vallavanem Max Kaur: "Jõhvi vald on alles alustanud oma taotluste saatmist riigi poole."

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Vastuseks Põhjaranniku juhtkirjale "Rahapuudus priiskavas Jõhvis"

Põhjarannik leiab, et Jõhvi vallavalitsusel pole vaja küsida riigi käest raha puudega lastele teenuste osutamiseks. Samuti pole vaja valitsuselt küsida raha uue raamatukogu ehitamiseks ning Jõhvi ja Toila vahelise kergliiklustee rajamiseks. Ning et vallavalitsuse arusaam on vildakas.

Jõhvi vallavalitsus oleks küsinud raha ka siis, kui Keskerakond riigis võimul ei oleks olnud. Jõhvi on regionaalkeskus, mis vajab põhjalikku arendamist.

Jõhvi vallas on rahaasjad korras ning see on väga suur pluss. Selle eest tuleb tänu öelda nii endistele vallavalitsustele kui ka tublidele vallatöötajatele. Ometi satuks Jõhvi raskustesse, kui ei taotleks suurtele objektidele riigi toetust. Riiklikud investeeringud on ammu välja kuulutatud kui Ida-Virumaa üks arengumootoreid. Ja see on õige lähenemine.

Riik on otse finantseerinud ja teostanud Ida-Virumaa osas arenguprogramme. Neid jõupingutusi tuleb jätkata. Näiteks sel aastal annab riik rahandusministeeriumi teatel Ida-Virumaale 5,5 miljonit eurot majanduse stimuleerimiseks ja tööhõive tõstmiseks. Ometi vajab Ida-Virumaa juba praegu tunduvalt rohkem. Jõhvi vald on alles alustanud oma taotluste saatmist riigi poole, seda selleks, et Jõhvist saaks edukas regionaalkeskus. Selle nimel peavad pingutama nii riik kui ka omavalitsus.

Jõhvi vallavalitsus ise peab ka kindlasti oma asjaajamist parandama, selleks näiteks võtame lähiajal tööle sisekontrolöri, kellelt nõuame õiguskaitseorganites töötamise kogemust.

Jõhvi investeerib koos riigi ja Euroopa tõukefondidega igal aastal sadu tuhandeid eurosid lasteaedadesse. Ja kindlasti küsime selleks ja paljukski muuks riigilt raha, sest näiteks Jõhvit läbivad transiitteed ei ole ainult Jõhvi mure. Me ehitame teid, promenaade, staadione, koole, sest Jõhvi ehitab tulevikku!

Tagasi üles