Kas pool tõde on kogu tõde?

Niina Neglason, Jõhvi volikogu liige (VL Jõhvi Eest)

FOTO: Matti Kämärä/Põhjarannik

Lugedes 09.02.2019 Põhjarannikust Jõhvi vallavanema Martin Repinski arvamuslugu pahatahtlikust opositsioonist, tekkis mul küsimus: kas pool tõde on kogu tõde või on pool tõde hoopis vale?

Pärast finantsjuhi hariduse saamist on Repinski esimeseks saavutuseks teiste töö ja vaevaga ning ausalt teenitud raha ja autode ülelugemise oskus. Tasus ikka õppida, et numbrid selgeks saada. Seda, kuhu ta ise on maksumaksja raha ohtralt kulutanud, ta ei mäleta ja lugeda ei oska. Aga küll lõpuks seegi teada saadakse.

Repinski suurimaks probleemiks on kära valla 2019. aasta eelarve ümber. Lootis vaikselt ära teha, aga ei õnnestunud. Opositsioon ja koalitsioonipartner Allan Mänd segavad. Peamiseks süüdlaseks olevat eelarve koostamise korra puudumine, mis rahandusministeeriumi arvates on rikkumine nr 1. Kas ikka on? Repinski ei märka, et rahandusministeeriumi märgukiri osutab suisa kuuel korral suurtele seaduste, valla põhimääruse ning valla arengustrateegia nõuete rikkumistele. Kui volikogu esimees ja vallavanem juba seadusi ja valla põhimäärust sihilikult eiravad, kas siis tõesti peaksime uskuma, et mingi eelarve koostamise kord neile takistuseks oleks? Eesmärk pühitseb abinõu (Niccolò Machiavelli).

Tegelikkuses, vaatamata keelule, kappas Repinski piltlikult öeldes küsitluskast seljas mööda kaubanduskeskusi, karjudes: aidake, tahan linnapeaks!

Omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) jõustus aastal 2011, nii et Jõhvi vald on sellest ajast peale ilma igasuguste probleemideta vastu võtnud seitse eelarvet, sealhulgas nii Eduard Easti kui ka Aleksei Naumkini vallavanemaks olemise ajal. Piisas KOFSi ja valla põhimääruse regulatsioonidest, eelarvestrateegiast ning välja kujunenud heast tavast ja praktikast. Repinski ajal tekkisid aga kohe jamad. Seega tuleb viga otsida Repinskis endas. KOFS näeb tõepoolest ette eelarvega seonduvate kordade kehtestamist. Seni saadi hakkama ilma nendeta ja küllap oleks saadud ka edaspidi, kuid tekkinud olukorras peab valitsus need siiski kehtestama, sest ülbe isetegevus tuleb kontrolli alla saada. Kas see aga Repinski peatab, selles julgen jätkuvalt sügavalt kahelda.

Üheks näiteks on valitsuse enda poolt rahvaküsitluse komisjonile kehtestatud nõue, et see on oma ülesandeid täites erapooletu ja sõltumatu ning komisjoni liikmel on keelatud mõjutada küsitluses osalejat mis tahes valikut tegema. Tegelikkuses, vaatamata keelule, kappas Repinski piltlikult öeldes küsitluskast seljas mööda kaubanduskeskusi, karjudes: aidake, tahan linnapeaks! Seadus seda aga ei võimalda ning selle soovi teostumiseks tuleb tal paraku vist Narva kolida, sest seal olevat ajad keerulised ja partei ootab lunastajat.

Väita, et MTÜ-le Jõhvi Noorteparlament raha ei eraldatud, on absurdne. Isegi eelnõu seletuskirjas kasutatakse mõistet "noorteparlament", mille aasta lõpus volikogu aseesimees Jekaterina Vassiljeva kiiruga asutas. Rääkimata haridus- ja noorsookomisjoni 16.01.2019 koosolekul toimunust. Nüüd on siis Repinski jutu järgi olemas nii MTÜ kui ka noortevolikogu ning nende vahel otsest seost ei ole. Keda või mida uskuda? See, mida räägiti komisjonis, kus arutati 30 000 euro eraldamist MTÜ-le, tõendab selgelt vastupidist. Seal on üldse häid pärleid. Eduard East: "Praegu on nn loominguline lähenemine asjale, kuna ükski seadus noortevolikogu tööd ei sätesta." (Tegelikult on olemas noorsootöö seadus, mis otseselt reguleerib noortevolikogu tööd.)  Repinski: "Kui tahame, et oleks reaalne tulemus, tuleb selle eest maksta inimesele, kes sellega tegeleb ... Anname tegutsemiseks vabad käed, eraldame raha ... Üks osa sellest summast on tegevjuhi töötasu ... Jekaterinast (Vassiljeva) saab tegevjuht." MTÜ raha ei saa, aga Jekaterina juhib? Keda või mida? Kas noortevolikogul saab olema palgaline esimees, no kohe nagu noor Eduard East? Jekaterina vanus seda paraku ei luba, aga loominguliselt lähenedes on kõik võimalik.

Kas lugejad teavad, et vallal on avalikust huvist lähtuvate või ettenägematute kulude katmiseks nüüdseks lausa 100 000 euro suurune reservfond, kust Repinski lahkelt raha jagab? See on talle enne valimisi kui lotovõit. Nii anti viimasel vallavalitsuse istungil MTÜ-le Õnnelik Naine suisa 1500 eurot nelja Ukraina ja kahe Läti naise (või äkki ka mehe?) Mäetaguse spaahotelli toimetamiseks. Pidavat rahvusvaheline konverents toimuma. Isegi rikkalik toidulaud ja vajalikud protseduurid on tellitud. Ikka selleks, et osalejad õnnelikuks teha. Kuidas, ei tea. Repinski teab. Ja ärge unustage, reservfondis on praegu (vähemalt kuni valimisteni) raha veel küllaga, nii et õnnelikud mehed või lapsed või pensionärid − pöörduge julgesti. Õnn on käeulatuses. Ka mitteõnnelikel tasuks proovida, sest mine tea, äkki saategi õnnelikuks.

Volikogu esimehel ja vallavanemal võiks ikka nii palju selgroogu olla, et tunnistada oma eksimusi ja vallaeelarve korrektselt, ilma rikkumisteta uuesti vastu võtta ning lõpetada opositsiooni alusetu ja põhjendamatu süüdistamine. Jääb loota, et ehk õnnestub vallavanemal ka rahva raha eest riigikogu liikmena soetatud ja nüüd armuvalus vaevlev Audi õnnelikult ja tulusalt maha müüa ning et vallavanema uus ametiauto leiab ikka vaid sihipärast kasutamist. Ilma naljata.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles