Kodanikuaktiivsus on arvestatav jõud

Et Jõhvi vallavõimud pika vastupunnimise järel tühistasid lõpuks ikkagi korralduse, millega olid varem pikemalt mõtlemata andnud rohelise tule prügiveofirmale Ekovir ligemale 76protsendiliseks hinnatõusuks, on selge kinnitus tõsiasjale, et  avalikkuse survel on mõju.

See on hea näide, et kui kodanikud tajuvad, et kohalik võim teeb liiga ning ei teeni mitte üldsuse, vaid üksikute võimule ligipugenud ärimeeste huve,  siis tuleb sekkuda ja anda selgelt mõista, et nii, härrased vallavalitsejad, ei lähe mitte. Seejuures on oluline hoiduda emotsioonide tulvast, vaid asjalikult argumenteerida oma seisukohti ning olla järjekindlad. Just niimoodi  käitusidki Jõhvi korteriühistud ja nende liidrid, kes ootamatult kaelasadanud järsule prügiveo hinna tõusule vastu hakkasid.

Toimunu on hea vastuargument ka neile, kes on küll harjunud võimude käitumist ja otsuseid oma koduköögis või tuttavate ringis kiruma, aga ei võta olukorra muutmiseks ise midagi ette,  leides, et sel pole mõtet.  On küll mõtet.

On selge, et ega Jõhvi prügiveo hinna tõstmise lugu sellega veel läbi pole. Küllap otsib Ekovir, kel on Jõhvi võimudega tugev side, uusi ja kavalamaid käike, kuidas oma tahtmine (olgugi hilinemisega) kätte saada. Esialgne nii-öelda kompromissettepanekki oli samast vallast: hinnatõus jaotati kahte ossa, millest suurem pidi tulema novembris ehk vahetult pärast kohalikke valimisi.

Ent jõhvilaste kodanikuaktiivsus sai selle protsessiga äratatud ja nii lihtsad trikid ei tohiks enam läbi minna.

Tagasi üles