TalTechi Virumaa kolledž koolitab rohe- ja ringmajanduse spetsialiste

Mare Roosileht
, Õiglase ülemineku fondi ülikoolidevahelise konsortsiumi juht, Taltechi Virumaa kolledži direktor
Copy
Mare Roosileht
Mare Roosileht Foto: Erakogu

Euroopa Liit suunab kuue aasta jooksul kokku 35,7 miljonit eurot Ida-Virumaal täienduskoolituse mahu suurendamiseks ning uute õppekavade käivitamiseks kutse- ja kõrghariduses (edaspidi: haridusmeede*).

Toetusest saavad osa paljud maakonna kõrg- ja kutsekoolid. Järgnevalt käsitlen haridusmeetmest tulenevaid uusi võimalusi vaid TalTechi Virumaa kolledži vaates.

Meetmest toetatakse 350 tundengi õppima asumist Virumaa kolledžisse. Tegelik vastuvõtu arv kujuneb kindlasti suuremaks. Kõik olemasolevad õppekavad läbivad uuenduskuuri, et vastata tööandjate ootustele.

Kõik kolledži erialad on tugevalt seotud TalTechi ja Tartu ülikooli teadlaste koostöös lõppeva aasta sügisel käivitunud Ida-Virumaale suunatud õiglase ülemineku teadusmeetmega. Näiteks võimaldab haridusmeede muu hulgas tuua Ida-Virumaal tegutsevatesse kolledžitesse teadlasi ja rahvusvahelise tasemega õppejõude. Ja vastupidi − võimalus on kaasata teadusmeetme uurimisrühmade töösse nutikamaid üliõpilasi. Eesmärk on ette valmistada tulevikuoskustega spetsialiste, keda täna tööturul veel ei ole.

Uute erialade võimalused

Virumaa kolledži kõikidel õppekavadel koolitatakse spetsialiste, kes aitavad tööstusel ellu viia innovatsiooni ning muutusi üleminekul ringmajanduslikule mudelile, tagades seeläbi säästva tuleviku ja vastates tänapäeva jätkusuutlikkuse väljakutsetele. Meie eesmärk on täita ühiskonnas tekkinud suurt nõudlust roheoskuste ja -teadmistega spetsialistide järele.

Meie uute õppekavade ühine eesmärk on täita ühiskonnas tekkinud suurt nõudlust roheoskuste ja -teadmistega spetsialistide järele.

Õppeainetes omandatakse lisaks teoreetilistele teadmistele palju praktilisi oskusi. Juba õppe käigus on võimalust teha rakenduslikke projekte. Nii saab kolledžis õppides omandada meeskonnatöö-, säästliku mõtteviisi ja rohemajandusega seotud oskusi ning hoiakuid. Ning läbida tööpraktikaid, mis annavad diplomi omandamise järel suurema konkurentsieelise tööturul.

Kõik õppekavad sisaldavad rohe- ja digioskuste mooduleid või käsitletakse neid läbivate teemadena erinevates õppeainetes.

Kõikide kolledži uute erialade spetsialistide järel on juba täna tööturul suur nõudlus ning prognoosida saab selle kasvu. Mis reeglina tähendab praktikas häid palgapakkumisi ning perspektiivseid karjäärivõimalusi.

Kõik erialad on tugevalt lõimitud nüüdisaegsete infotehnoloogiliste võimalustega, sealhulgas ka virutaalreaalsuse, tehisintellekti rakenduste, suurandmete halduse ja mitmete teiste võimalustega.

Täpsemat infot nii olemasolevate kui peagi avatavate uute erialade kohta leiab kolledži veebilehelt − kasutage QR-koodi erialade loetelu juures.

Miks tulla õppima Virumaa kolledžisse?

Virumaa Kolledžit iseloomustavad täna uuenduslikud õppemeetodid ning üliõpilaskeskne lähenemine - meil on kõikide oma tudengite jaoks aega ning vajadusel pakume neile individuaalset tuge.

Hästi palju on kolledžis erinevaid praktikaid, õppekäike ja laboritöid. Just praktilised oskused loovad meie lõpetajatele tööturul sisulise väärtuse.

Edukad üliõpilased saavad kolledžis õppides erinevaid stipendiume. Näiteks meie aktiivsusstipendium on 2500 eurot õppeaastas. Iga aasta kasvab ka nende kolledžis õppivate tudengite hulk, kes saavad ettevõtetelt ja omavalitsustelt stipendiume suurusjärgus 1500 – 2000 eurot õppeaastas.

Lisaks pakub kolledž põnevat tudengielu - meil on mõnus ja äge ühiselamu ning hipster-tudengiklubi otse kolledži kõrval. Võimalik on panustada aktiivselt toimetava üliõpilasnõukogu tegemistesse.

Kinnitan, et Virumaa kolledži vilistlaste teadmisi ja oskusi hinnatakse kõrgelt - tööandjad ootavad kolledži lõpetanuid. Ja meie vilistlaste palk on üle Eesti keskmise!

Foto: Reklaam
Kommentaarid
Copy
Tagasi üles