Suhtlemine aitab konflikte vältida

Iisaku vallas Kuru külas tekkinud pinged riigimetsa majandamise keskuse (RMK), vallavalitsuse ja kohalike elanike vahel on ilmselt suurel määral põhjustatud suhtlemisprobleemidest eri osapoolte vahel.

RMK väitel teavitas ta vallavalitsust kavandatavatest raietöödest ning ettevõte "ei jõua käia iga töö puhul igas majas seletamas", miks ja mida tehakse.

Kohalikel oli RMKga sekeldamist ka mullu, kui riigiettevõte tegi Peipsi-äärsetes puhkepiirkondades lageraiet, mille käigus võeti hektarite kaupa maha piirkonnale omaseid männikuid. Toona tundus, et asju lihtsalt ei räägitud eelnevalt piisaval määral selgeks.

Nüüd on Kauksi piirkonna inimesed taas ärevil, sest raie jätkub ning mure pole seekord mitte niivõrd puude mahavõtmise, kui luidetel müttava rasketehnika pärast.

Muidugi, riigiettevõtte ülesanne on metsa majandada ning seda võimalikult kasumlikult. Ent küsimus on selles, kui intensiivselt seda teha ning mismoodi toimub kommunikatsioon kohalike elanikega, kes väärtustavad just seda elukeskkonda, mis neil on.  Kui toimub selle keskkonna märkimisväärne mõjutamine, mida rannaäärsete puude mahavõtmine kahtlemata on, on konflikt siin juba sisse kodeeritud.

Ehk tuleks RMK-l tulevikus oma tegevuste planeerimisel siiski rohkem arvestada ka kohalike inimeste huvidega. Sest Peipsi-äärsete männikute väärtust ei saa mõõta vaid puidu tihumeetri hinnaga ning need metsad pole tähtsad pelgalt kohalikele, vaid kõigile, kes piirkonda puhkekohana hindavad.

Tagasi üles