Pavel Prokopenko: "Eduard East, võta vastutus ja astu tagasi!"

Pavel Prokopenko oli tänavu veebruaris toimunud Jõhvi võimude vastaste meeleavalduse peakorraldaja.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Kõik teavad ilusat ütlust, et pärast tormi tuleb alati päike. Jõhvis näib kõik aga vastupidi olevat. 

Miskipärast on juba trendiks kujunenud see, et pärast päikest ehk head uudist tuleb alati torm, mis meie saarekest mandrist ja tsivilisatsioonist aina kaugemale viib. Irooniat lisab minu väitele see, et isegi pargis jäi Jõhvi valla organiseeritud kontsert tormise ilma tõttu ära.

Meie tublid elanikud näevad nii palju vaeva, et tõmmata meedia tähelepanu Jõhvile ja siin toimuvatele sündmustele: näiteks eestikeelse hariduse juubelikonverents, mõned meelelahutuslikud üritused või ka midagi muud. Kohalik võim seevastu toodab eelkõige tsirkuselavastusi, mida nad täiendavad täiesti kohatute kommentaaridega, solvates näiteks meie haridustöötajaid, nentides, et eestikeelsele haridusele pühendatud konverents on õige koht teatri tegemiseks. Keegi peab selle eest vastutuse võtma.

Paratamatult tekib tunne, et Eduard East püüab hästi orienteeruda ainult nendes seadustes, mis nii tema kui ka ta koalitsioonikaaslaste isiklikke huve teenivad.

Kuna Eduard East on selle absurditeatri põhilisi loojaid, siis ma pean õigeks elanike nimel talle öelda: härra East, võta vastutus ja astu esimehe kohalt tagasi! 

Jõhvi volikogu esimehe koha palgaliseks tegemise suuremaid ettekäändeid oli see, et Eduard East on hariduse poolest jurist, seega orienteerub väga hästi õigusruumis. Kahjuks räägivad teod sellele vastu. Tasub näiteks meelde tuletada, kuidas vallaeelarve vastu võeti. Opositsioonisaadikute pärimiste totaalne mahasurumine, silma- ja kõrvaklappide kasutamine viis selleni, et rahandusministeerium pidi koostama kolme lehekülje pikkuse loetelu rikkumistest, mis eelarve menetlemisel Jõhvis aset leidsid.

Meenutagem ka seda, kuidas volikogu eesotsas Eduard Eastiga tahtis maksta endisele vallavanemale Martin Repinskile kopsakat hüvitist. Alles viimasel hetkel, kui volikogu esimehele tehti puust ja punaseks selgeks, et hüvitise maksmine on seadusvastane, tühistati preemia maksmise otsus. Tasub toonitada, et sellele seadusrikkumisele juhtisid tähelepanu teised inimesed, aga mitte Eduard East, kes pidi tugev jurist olema. 

Või võtkem see kurioosne istung, kus Eduard East iseenda umbusaldust üksi iseendaga arutas. Hiljem selgus taas, et istung viidi läbi seadust rikkudes. 

Nüüd tekitas East absurdse olukorra, pakkudes majandus- ja eelarvekomisjoni üksnes koalitsiooni saadikud.

Samal ajal kui Katri Raik pärib õiguskantslerilt arvamust seoses kohalike omavalitsuste komisjonide liikmete määramise hea tava seadustamisega, püüab Eduard East Jõhvi opositsiooniliikmeid üldsegi ilma komisjonikohtadeta jätta.

Teet Enoki sellesse komisjoni mittemääramine tõi kaasa selle, et ta ei saa osaleda üheski komisjoni töös. Ka see on seadusvastane olukord, mille on põhjustanud komisjoni esimees Eduard East.

Jõhvi võimuladvikul tuleks aru saada ka sellest, et kõik see, mis isegi võib juriidiliselt korrektne või selle piiril olla, peab olema ka eetiline. Sellele on viidanud oma teoses isegi Anton Hansen Tammsaare, nentides, et see, mis on õiguslikult õige, ei pruugi alati tõene olla.

Veebruaris toimunud Jõhvi valitsuse vastasel protestil ei söandanud East vallamaja ette kogunenud inimestega rääkida. Loodame, et arglikkus on siiski ravitav haigus. Kui härra East on tõeline mees, siis võtab ta oma ametiaja jooksul tehtud äparduste eest vastutuse ja astub tagasi. Kui ta aga otsustab oma tööd jätkata, siis tasub elanikel tõsisemaid protestiaktsioone korraldama asuda. 

Pavel Prokopenko on alates 1. oktoobrist Sotsiaaldemokraatliku Erakonna arendusjuht Ida-Virumaal.

Tagasi üles
Back