NÄDALA KUJU − Riina Ivanova

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik.

Üheks selle nädala olulisemaks sündmuseks Kohtla-Järvel oli volikogu istung, kus saadikud pidid otsustama, kas nad pooldavad Ahtmesse plaanitava põlevkiviõlitehase detailplaneeringu algatamist või mitte. Sisulist otsust ei tulnudki, sest tekkis kummaline seis, kus enamik saadikuid hääletas nii planeeringu alustamise kui mittealustamise vastu. 

Õlitehast puudutavatest otsustest on aga enamgi kõneainet andnud volikogu kauaaegse esimehe Riina Ivanova käitumine sel istungil. Ta kamandas ja manitses istungile tulnud linnarahvast nagu tige pioneerijuht triikimata kaelarätiga koondusele ilmunud pioneere. Väljendid "Suud kinni!", "Uksest välja!", "Mina pole teid siia kutsunud!" jne ei tohiks kuuluda tänapäevase omavalitsusjuhi repertuaari suhtlemisel linnakodanikega ka pingelises olukorras.

Jah, osa kohaletulnud inimesi olid emotsionaalsed ja rääkisid istungi ajal vahele. Linnajuhtidele ei oleks tohtinud elanike suur huvi õlitehase küsimuse vastu tulla üllatusena ja pingete eskaleerumist oleks saanud ennetada. Poleks olnud raske teha istung suuremas saalis ja leida ka üks inimene, kes tõlgiks kokkutulnutele istungi sisu. Selle asemel pakuti kõrki ja üleolevat kamandamist. Sellist asja juba valimistel ei unustata. 

Tagasi üles
Back