AASTA KÄIVITAJA − Hendrik Agur

FOTO: Kalev Prits

Tema tulekuga rajatava Kohtla-Järve gümnaasiumi etteotsa vaibusid kõik hirmud, mis olid tekkinud eestikeelses kogukonnnas riigikeelse gümnaasiumihariduse tuleviku pärast linnas. Kuid tema tulekuga purunesid ka paljude kohalike pedagoogide lootused leida rakendust uues koolis. 

Tellijale

Oli ju kohalik keskerakondlik võim enne seda paljudele lubanud, et need, kes suletavates gümnaasiumides üle jäävad, saavad siin tööd. Agur aga otsustas luua täiesti oma meeskonna, tuues siia noori, särasilmseid ja energilisi pedagooge mujalt Eestist. 

Näha on, et Agur ei taha ehitada mingit tavalist kooli. Kohtla-Järve gümnaasiumi esimesed kuud näitavad, et seal on õpilased ja õpetajad partnerid, samas on aga kindlad reeglid. See, et esimestel kuudel on märkimisväärne hulk gümnasiste lahkunud, üllatas paljusid, aga mitte kooli juhtkonda. Lahkujate seas oli nii neid, kellel madal õpimotivatsioon, kui neid, kelle õpiraskused on seotud puuduliku eesti keele oskusega. Kohapeal püüti mõneti naeruvääristada ka Aguri öeldut selle kohta, et lahkuti muu hulgas soovimatusest järgida reegleid, nagu näiteks korrektselt riietuda või sööklas noa ja kahvliga süüa. Aga ka need on sotsiaalsed oskused, mille omandamisele kool peab kaasa aitama. 

Tagasi üles