NÄDALA KUJU − Andrea Eiche

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Kui Andrea Eiche 30. aprillil järjekordselt Lüganuse vallavanemaks valiti, oli koroonakriis vallas oma täies ilus puhkenud − Kiviõlis oli tuvastatud mitukümmend nakatunut. Jama oli selles, et Lüganuse võimupööre toimus koroonakriisi kõige ebameeldivamal ajal. 

Aga Eichel kui uuel vallavanemal oli üks ebamugav asi veel lahendada: eelmisel aastal lõkkele löönud koolikriis. See oli küll näiliselt lahenenud, ent paljude meelest ebaõiglaselt ning poliitilistel kaalutlustel ametist tagandatud Kiviõli keskkooli endine direktor Heidi Uustalu kavatses võitlust oma õiguste eest kohtus jätkata. Eiche juhitav vallavalitsus saatis Lüganuse valla poolt kohtule uue seisukoha Uustalu vallandamise kohta, mis oli risti vastupidine sellele, mida esindas eelmine vallavalitsus, kes pidas direktori vallandamist õigustatuks. Kui ühte ja sama fakti on ühes asutuses võimalik nii vastandlikult hinnata ainult seetõttu, et poliitiline võim vallas on vahetunud, annab see omakorda kinnitust, et detsembris toimunud rünnak koolidirektori vastu oli poliitiline aktsioon. Kaude kinnitab seda ka asjaolu, et direktori vallandanud vallavalitsus oli huvitatud sellest, et Uustalu võtaks oma hagi tagasi. Sellekohast ettepanekut poleks vallavanem Viktor Rauam ilmselt Uustalule teinud, kui oleks selles olukorras tundnud end juriidiliselt kindlalt. 

Tagasi üles
Back