Arthur Seppern: minu viimane sõna

Arthur Seppern, volikogu liige FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Isegi surmanuhtluse otsuse saanud vangile antakse viimase sõna õigus. Eesti Keskerakonnas ei peeta seda vajalikuks, sest on piisav, kui Keskerakonna kaks "säravat tähte", endised erakonna mainet "tugevdanud" ministrid Mihhail Korb ja Martin Repinski lihtsalt ütlevad peaministrile, et nii on vaja.  

Minu ja Eduard Easti väljaheitmine Keskerakonnast oli seotud Keskerakonna põhikirja rikkumise ja maine kahjustamisega. Mis siis tegelikult toimus? Pärast korduvaid  vestlusi vallavanem Max Kauriga juhtis Jõhvi keskfraktsioon Kauri tähelepanu paljudele tehtud vigadele juhtimises. Nagu põhjendamatu raha maksmine Jõhvi rahvasaadiku Roman Grafi ehitusfirmale, kes peatas ehitustööd ja tegi tööde peale alapakkumise, keskerakondlase Jekaterina Vassiljeva kõrgepalgalisele tööle võtmine lepinguga,  mis ei kohustagi teda füüsiliselt tööl käima. Mõttetu, umbes 20 000 eurot maksva õigusbüroo arvamuse tellimine Pargi keskuse ehitamise küsimuses ning viimase väga korruptsioonimaigulise ekspertiisi tellimine Jõhvi põhikooli Ida-Virumaa kutsehariduskeskusesse kolimise takistamiseks.

Just see viimane tekitaski keskfraktsiooni liikmetes väga suuri kahtlusi ja pahameelt. Valetati ajalehe Põhjarannik kaudu lastevanematele ja üldsusele, et kutsehariduskeskuses on eluohtlik hallitusseen, mille kõrvaldamiseks kulub vallal 200 000 eurot, ning sinna kolida ei tohi.

Mihhail Korb valetas mulle, et nemad ei sekku Jõhvi asjadesse. 

3

Valetati, et tegemist on autoriteetse litsentsitud ekspertiisifirmaga, kellel tegelikult sellel hetkel isegi puudus tegevusluba sellise ekspertiisi tegemiseks. Oletatavasti ei võetud ekspertiisi tegemiseks mingeid teisi hinnapakkumisi. Pärast riikliku kohtueksperdi tellimist ilmnes, et firma, kes seda ekspertiisi tegi, väljastas valed numbrid, mis üllatasid mitte ainult õigeid eksperte, vaid ka tervisetalituse piirkonna juhti Marje Muusikust, kes väitis, et tegemist on ilmselt mingi suure eksitusega. Ühesõnaga  hakkas tekkima kahtlus, et see oli suunatud ekspertiis.

Et käituda võimalikult korrektselt, helistasin Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile ja selgitasin tekkinud situatsiooni ning kavatsust esitada umbusaldusavaldus Max Kaurile, kui ta ei taanda ennast vabatahtlikult. Mihhail Korb valetas mulle, et nemad ei sekku Jõhvi asjadesse. Keskfraktsioon kogunes küsimuse arutamiseks ja võttis vastu seisukoha, et Max Kaur peaks ennast taandama, sest tema asetäitjad, kes olevat neid otsuseid talle peale surunud, teda ei kuula.

Esialgu toetasid kõik keskfraktsiooni viis liiget otsust Max Kauri tagandamise küsimuses ja vajaduse korral pakkusid koalitsioonipartneritele uue vallavanema kandidaadi Keskerakonnast Arthur Sepperni. Keskerakondlane ja fraktsiooni liige Jekaterina Vassiljeva, kes alguses toetas fraktsiooni otsust, hiljem Martin Repinski soovitusel ei liitunud umbusaldusavaldusega.

Max Kaurile tegi fraktsiooni esimees ettepaneku tekkinud ebameeldiva korruptsioonimaigulise situatsiooni lahendamiseks astuda lihtsalt tagasi ja jätkata tööd kas abivallavanemana või vallavalitsuse liikmena. Kaur kui kogenud poliitik vastas, et kui fraktsioon on nii otsustanud, siis ta saab aru ja mõtleb esmaspäevani.

Kohe pärast seda ilmus lagedale peaministri soosik Martin Repinski, kes on iseennast valinud Jõhvi osakonna juhiks, ning saatis tema valitud Jõhvi osakonna juhatusele, kuhu mingil imelikul kombel olid valitud ka Jõhvi fraktsiooni esimees Arthur Seppern ning volikogu esimees Eduard East, koosolekukutse.

Koosolekul võttis ohjad enda kätte Repinski, kes nõustus, et Max Kaur tuleb maha võtta, aga tegi ettepaneku moodustada erikomisjon asja uurimiseks ning lükata umbusaldamine kuuks ajaks edasi. Seda oli tal vaja, et käivitada laialdane fraktsiooni esimehe Arthur Sepperni mustamise kampaania, mis ka kohe algas kõikides temale kättesaadavates vene meediakanalites. Põhjarannikus aga teatati, et Martin Repinski tõmbas keskfraktsioonile pidurid peale.

Mis siis Martinile ei meeldinud Max Kauri juures, et ta juba aasta tagasi üritas teda ise taandada? Vastus on lihtne: Max Kaur keeldus maksmast 17 000 eurot Reinar Halliku korvpalliklubile, kellega Repinski oli omal ajal vallavanemana sõlminud sellekohase lepingu. 

Miks siis fraktsiooni esimees nii Repinski vastu on? Sellepärast, et keevitajaks õppinud tublist põllumehest oli järele jäänud valelik ja omakasupüüdlik noor inimene, keda tegelikkuses ei huvita muu kui võim ja raha.  

Miks valetas Mihhail Korb, et nemad ei sekku Jõhvi asjadesse, kuid nädala pärast koos Repinskiga juba sekkus ja nõudis ultimatiivselt umbusaldusavalduse tagasivõtmist kolmapäeva hommikuks? Rõhudes Eesti Keskerakonna põhikirjale, kus keskerakondlane tõesti ei tohi hääletada keskerakondlase vastu, tuletame meelde, kuidas Keskerakonna peasekretäri soosikud ning peaministri erandid seda tegid, umbusaldades Arthur Seppernit vallavanemana Aseris ning Narva linnapead Eduard Easti. Seda küsimust isegi ei arutatud ning sellest ei tehtud mingit numbrit, sest nemad ei ole peasekretäri ega peaministri soosikud. Nad olid lihtsad keskerakonna tavaliikmed − olid ja enam ei ole.   

P.S. Olen oma valijatele lubanud, et Jõhvi tuleb jäähall, ning sellepärast ma ei tagane sellest plaanist ja toetan Allan Mändi, kes on lubanud, et ehitab selle, kui vallavalitsus takistusi ei tee! Paraku tundub, et Jõhvi vald ei soovi oma elanikele seda jäähalli ja et seda ei juhtuks, kaasatakse uued vastutöötavad struktuurid.

Tagasi üles
Back