JUHTKIRI Peegel omavalitsusjuhtidele ja ka elanikele

Kaks viimast aastat valitseti Jõhviit koalitsioonilepingu alusel, mille allkirjastasid Keskerakonna poolt Martin Repinski ja valimisliidu "Jõhvi - meie kodu" poolt Aleksei Naumkin.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Rahandusministeeriumi korraldatud kohalike omavalitsuste elanike rahuloluküsitlus toob selgelt esile, et valdav osa Ida-Virumaa inimesi pole siinsete linnade ja valdade juhtimisega sugugi rahul. 

Keeruka ja mahuka uuringu tulemusi on võimalik tõlgendada küll mingites piires eri nurkade alt ja ka arutleda, kas küsitletute arv iga omavalitsuse kohta oli piisavalt esinduslik, et anda olukorrast väga tõepärast pilti. Aga üldise suundumusena see peegel ei valeta ning pole kahtlust, et siinsete inimeste rahulolematus kohaliku valitsemisega on tunduvalt suurem kui enamikus teistes Eesti omavalitsustes. 

Miks see nii on, peaks kohalikele valitsejatele olema oluline mõtlemisülesanne, millest tasuks ka järeldusi teha. Võimu külge iga hinnaga klammerdumine, omavalitsusasutuste töötajate sundpolitiseerimine, avaliku raha eest enese upitamine munitsipaalmeedias, lõputud skandaalid ja korruptsioonilood ning samal ajal kohaliku elu arengut puudutavate küsimuste tagaplaanile jätmine mitmetes omavalitsustes on ilmselt osa neist põhjustest. 

Uuringust joonistub aga üks suur küsimus ka Ida-Virumaa elanikele endile: miks te valite volikokku selliseid inimesi, kellega te rahul pole, või lasete neil võimule saada seeläbi, et jätate ise üldse valimistel osalemata? Mitte keegi teine peale kohalike inimeste endi ei saa kohalikus valitsemises muutusi teha. 

Tagasi üles
Back