P, 5.02.2023

On aeg anda Kohtla-Järvele uus hingamine

Virve Linder
On aeg anda Kohtla-Järvele uus hingamine
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Kohtla-Järve linnapea Virve Linder.
Kohtla-Järve linnapea Virve Linder. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Kutsun enda poolt hääletama kõiki, kes usuvad, et Kohtla-Järve väärib linnapead, kelle jaoks on see paik kodu, kes mitte ainult ei täida siin oma tööülesandeid ja poliitilisi ambitsioone, vaid kes elab siin ning on iga oma keharakuga osaks kogukonnast.

Minule on oluline, et Kohtla-Järve linna juhitakse, kaasates ja austades kõiki linlasi, astudes reaalseid samme korruptsioonivaba, nüüdisaegse ja vastutustundliku linnajuhtimise suunas ning täites mis tahes valdkonnas sada protsenti Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.

Ma tahan tunnustada ja tänada kõiki linnavalitsuse töötajaid, linnaasutuste juhte ja meeskondi, kes on keerulises poliitilises ja majanduslikus olukorras jätkanud pühendunult oma tööd ning taganud linna toimimise. Et sääraseid olukordi tulevikus ära hoida, on viimane aeg astuda konkreetseid samme korruptsiooni vältimiseks ja raiskamise lõpetamiseks, sest korruptsioonil on komme ennast taastoota.

On viimane aeg astuda konkreetseid samme korruptsiooni vältimiseks ja raiskamise lõpetamiseks, sest korruptsioonil on komme ennast taastoota.

Ei piisa ainult korrumpeerunud ja paheliste inimeste kõrvaldamisest ning nende asendamisest sobivamate inimestega, sest kui ei rakendata ennetus- ja kontrollimeetmeid ning ei tegelda ühiste väärtushinnangute juurutamisega, siis jõutakse varem või hiljem samasse punkti.

Kohaliku omavalitsuse juhina ametisse asujalt eeldatakse eelkõige, et ta tunneb hästi seda piirkonda, kohalik kogukond teab ja toetab teda, ta on vaimselt võimekas ning tema töö- ja elukogemus ning saavutused peegeldavad tema väärtusi, võimeid ja iseloomuomadusi, ülejäänu sõltub suuresti teda toetavate spetsialistide pädevusest.

Kohaliku omavalitsuse juhile ei kehti Eestis eraldi kompetentsimudelit, aga eks omavalitsuse juhilt eeldatakse tavapäraseid juhile omaseid pädevusi: loovat mõtlemist ja visualiseerimisoskust ehk võimet mõelda välja ja teha ära suuri asju, parimate praktikate rakendamist linnajuhtimises ja arendamises, julgust viia ellu uuendusi, valmisolekut kaasata partnereid (linnaelanikke, kohalikke ettevõtteid, riigiasutusi, teadusasutusi, eksperte jne), proaktiivsust lisaressursside leidmiseks (nii sisemiste seni kasutamata ressursside kasutuselevõtu kui lisainvesteeringute, projektide jmt kaudu).

Ülioluline on tahe ja võime luua tugev ja ühtne meeskond, toetada meeskonnaliikmete professionaalset arengut, neid innustada, tunnustada ning uuendustele inspireerida, aga ka jälgida süsteemselt nende arendustegevuste protsesside tulemuslikkust.

Mind tundvad inimesed võivad kinnitada, et loomupärase eestvedaja ja meeskonnamängijana on mul õnnestumiseks tugevad eeldused ning − mis kõige olulisem − tahe ja kirg Kohtla-Järve paremaks muutmiseks. Kodanikuaktivistina tean ma väga hästi, et linna areng ei sõltu ainult linnaametnikest ja -asutustest, vaid ülioluline roll on kogukonna kaasamisel ja nende algatuste toetamisel. Paljusid teenuseid on võimeline kvaliteetselt pakkuma kolmas sektor ja vabanevad ressursid saaks suunata muude teenuste parandamisele.

Selleks, et kodanikuühiskond saaks õitseda, on vaja lihtsasti arusaadavat, läbipaistvat ja paindlikku toetussüsteemi ning tunnustada vääriliselt aktiivseid ja hoolivaid kogukonnaliikmeid, jagada nende edulugusid teiste inspireerimiseks jpm. Palju tööd on vaja ära teha, et linnavalitsuse ja -elanike vahel taastuks üksteist austav ja koostöine suhe.

Praeguses olukorras on üheks peamiseks probleemiks meie linna negatiivne maine. Just linnapea on see, kellel on suur võim linna positiivse kuvandi loomisel oma isikliku eeskuju kaudu. On väga kahetsusväärne, et Kohtla-Järve on seni meediaveergudele jõudnud vaid negatiivsete uudiste ja skandaalidega − linna väärikast ajaloost, siinsetest tegusatest ja tublidest inimestest, edukatest ettevõtetest, kõrgetasemelisest spordielust, olemasolevatest võimalustest, innovatsioonile avatusest, kultuurilisest rikkusest ja paljust muust ei tea ülejäänud Eesti suurt midagi.

Luban, et annan linnapeana endast kõik, et just neid teemasid nii linnas endas kui laiemalt fookusesse tõsta − võti selle saavutamiseks on avatus. On aeg anda Eesti suuruselt viiendale linnale uus hingamine, energia ja ideed ning meie linna elanikele tagasi võimalus tunda oma linna üle uhkust.

Selle saavutamiseks on esimene ülioluline samm anda mulle volitus asuda moodustama värsket, jõulist ja tõhusat meeskonda, kes suudaks meie linna ellu äratada. Selleks palun jätta kõrvale erimeelsused, poliitilised ambitsioonid ja isiklikud haavumised ning keskenduda sellele, mis meid ühendab ehk soovile luua positiivseid muutusi.

Esimeste asjadena linnapeana pean vajalikuks moodustada ekspertidest koosnev meeskond, anda linnavalitsuse ametnikele tagasi kindlustunne ja töörahu ning viia ennast spetsialistide abil kurssi reaalse olukorraga linnas.

Tuleb töötada välja ja rakendada korruptsioonivastane tegevuskava ja luua sisekontrolli osakond. See on vajalik mitte üksnes korruptsiooni paljastamiseks, vaid ka ametnike meelerahu jaoks, et nad võiksid tegutseda enesekindlalt, kartmata teha teadmatusest vigu.

Kriitilise pilguga peab üle vaatama linna asutuste struktuurid, koosseisud ja tööülesannete jaotused. Peab optimeerima nii tööprotsessid kui -kulud. Vabanev raha tuleb suunata arendustegevustesse, spetsialistide palgakasvuks ja elukallinemisega toimetuleku tagamiseks.

Virve Linderi pöördumisest Kohtla-Järve linnavolikogu liikmete poole enne linnapea valimist 28. novembril

Märksõnad
Tagasi üles