Integratsiooni sihtasutus: otsus lähtus kindlatest kriteeriumitest ja ettenähtud summadest

Katja Sepp
, Integratsiooni sihtasutuse kommunikatsioonijuht
Copy
Katja Sepp, integratsiooni sihtasutuse kommunikatsioonijuht
Katja Sepp, integratsiooni sihtasutuse kommunikatsioonijuht Foto: Integratsiooni sihtasutus

Tänavu 3.-24. maini oli avatud taotlusvoor, millega said juriidilised isikud ning kohalikud omavalitsused võimaluse taotleda toetust lõimumist edendavatele Ida-Virumaa kultuuri- ja spordisündmustele. Mainitud võimalus tugines eesmärgile suurendada Ida-Virumaa eesti keelest erineva emakeelega elanike sidusust Eesti kultuuriruumiga.

Taotlusvooru läbiviimisel lähtus sihtasutus tingimustest ja kriteeriumitest, mis olid kehtestatud kultuuriministeeriumi määrusega. Toetusteks oli ette nähtud 1 000 000 eurot, kuid huvi oli kordades suurem: tähtajaks laekus 50 taotlust kogusummas 5 172 910,41 eurot.

Kõiki taotlusi hindasid kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel sõltumatud hindajad, kelle seas polnud sihtasutuse töötajaid. Hindamiskriteeriumid käsitlesid sündmusi ja nende mõju eesmärgist lähtuvalt ning rahvusi, riike või muid kultuurilisi omapärasid eristamata. Oma hinnangutes lähtusid hindajad hindamismetoodikast, mis oli kättesaadav ka taotlejatele koos kõikide taotlusvooru tingimuste ja kriteeriumitega. Hindajate ettepanekul said toetust 11 taotlust.

Taotlusvoorude raames saavad toetust pingerea alusel kõrgemat hinnangut pälvinud taotlused ja seda ettenähtud eelarve piires. Seepärast on sihtasutus olnud ning ilmselt on edaspidigi olukorras, kus mitmed väärikate tegijate taotlused võivad jääda küsitud toetusest ilma. Paraku just seda pidi sihtasutus tõdema kõnealuse taotlusvooru puhul: kui raha oleks olnud rohkem, siis oleksid toetust saanud nii Vaba Lava kui ka paljud teised taotlused.

Lõimumine on edukas, kui tegutseme üheskoos. Muu hulgas tähendab see nii sihtasutusele kui ka igale panustajale vajadust arvestada raha piiratusega ja samas otsida erinevaid võimalusi plaanitu elluviimiseks. Viimase osas on hea näide kõnealune Vaba Lava korraldatav Vabaduse festival − teadaolevatel andmetel toetavad selle läbiviimist kultuuriministeerium ja riigikantselei.

Selle aasta 14. augustini on juriidilistel isikutel ning kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda toetust ka Ida-Virumaa ettevõtlust edendavatele spordi- ja kultuuriüritustele, mis toimuvad ajavahemikus 4. juuli 2023 − 30. aprill 2024.

Igal taotlejal on õigus teda puudutavaid otsuseid vaidlustada. Sihtasutus tutvub Vaba Lava vaidega ja menetleb seda seaduses sätestatud korras.

Tagasi üles