MARE ROOSILEHT ⟩ Väike spikker gümnasistidele ehk Kellel on Ida-Virumaal hea elada

Mare Roosileht
Copy
Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht.
Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Üks Eesti edukamaid ettevõtjaid, Läänemere suurima reisilaevandusfirma omanike ringi kuuluv Ain Hanschmidt andis aasta alguses intervjuu Delfile. Muu hulgas päriti Hanschmidtilt, mida ta soovitab õppida noorel inimesel, kes tahab elada nii hästi nagu tema. Vastus oli konkreetne: inseneriks. Nagu ühest suust kordavad seda ka kõik Ida-Virumaa edukate ettevõtete juhid ja tippspetsialistid. Olen nendega 100 protsenti nõus.

Tõepoolest, praegu toimuvates suurtes ning pöördelistes muutustes teaduses ja majanduses on inseneridel võtmeroll, seda ka Ida-Virumaal. Inseneriharidus pakub väga erinevaid teeotsi karjääri tegemiseks: IT, rohe- ja ringmajanduse sektor, samuti traditsioonilised energeetika- ja ehitussektor. Kõige suurem puudus Ida-Virumaa ettevõtetes on aga keemiatehnoloogidest.

Enim vajab insenere Enefit Green, kes on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Juba 2025. aastal valmib Narvas kogu maailmas unikaalne magnetitehas, mis hakkab tootma elektriautodele ja tuuleturbiinidele vajalikke magneteid. Viru Keemia Grupp arendab välja biotoodete tootmiskompleksi. Lähikümnenditel toimuv üleminek jätkusuutlikule majandusele ning elukeskkonnale nõuab nii loodavatesse kui olemasolevatesse ettevõtetesse hulgaliselt nutikaid spetsialiste erinevatest tehnikavaldkondadest.

Meie maakonnas on insenere alati vaja olnud ning tulevikus läheb neid vaja veelgi rohkem. Juba veerand sajandit tegutsenud Virumaa kolledžisse on aeg ja arengud toonud juurde uusi erialasid: jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, ringmajandus, arukad süsteemid, rohelised energiatehnoloogiad jmt. Oleme pidevas kontaktis nii kohalike ettevõtjate kui riigi tasandil otsustajatega ning teame, keda vajatakse tööle ka kümnete aastate pärast.

Ka traditsioonilisemad inseneeria suunad, nagu masinaehitus ja automaatika, on jätkuvalt väga nõutud. Kõik meie tööstusettevõtted on noortest ja nutikatest talentidest alati huvitatud ning on valmis nende tööle saamiseks tegema väga häid pakkumisi. Õpingute ajal makstakse üliõpilastele stipendiume ning õpipoisi aeg läbitakse praktikal olles. Projektide ja lõputöödega lahendatakse ettevõttes esinevaid väljakutseid, mis teeb meie lõpetajad tööturul eriti väärtuslikuks.

Inseneriharidus arendab analüüsioskusi ning õpetab otsima probleemidele lahendusi erinevate nurkade alt. Siin leiavad väljundi noored, kes tunnevad tõmmet lahendada suuri küsimusi ja keerulisi probleeme. Või avastada midagi uut, mis muudaks meie kõigi elu paremaks. Insenerihariduse alustalad on matemaatika ja füüsika ning nende valdkondade süvateadmised võimaldavad teha tõelisi, maailma ja meie tulevikku muutvaid avastusi.

Inseneeria uuendused ei pea tingimata olema pöördelised, enamasti toimub areng samm-sammult. Iga olemasoleva tehnoloogia uuendus, muutes seda näiteks keskkonnasõbralikumaks või säästlikumaks, on reaalne samm maailma muutmisel paremaks kohaks.

Inseneride igapäevast innovatsiooni näemegi eeskätt energeetikas, tervishoius, transpordi korraldamises, ehitustehnoloogiates ning kümnetes muudes eluvaldkondades. Inseneriharidus annab konkurentsieelise tänapäeva kiirelt muutuval tööturul. Statistikaameti uuringute järgi teenivad tehnikahariduse omandanud Eestis keskmisest kõrgemat palka. Samal ajal toimub insenerivaldkonnas põlvkonnavahetus, tuues kaasa tohutu vajaduse uute, sh digi- ja roheoskustega inseneride järele kõikides valdkondades.

Insenerid õpivad iga päev midagi uut. Kes tahab oma erialal edukas olla, peab hoidma end kursis kiiresti lisanduvate ja muutuvate teadmistega Samal ajal tuleb pidevalt nuputada, kuidas neid parimal võimalikul moel oma igapäevases töös ära kasutada. See nõuab aga suhtlemist mitmete teiste valdkondade spetsialistidega ning koostööd rahvusvaheliste tiimidega.

Seega arendab inseneritöö ka suhtlus- ja koostööoskusi ning võimaldab probleemide lahendamisel loomingulisi lähenemisviise. Insenerina töötamine ei paku mitte üksnes head sissetulekut, vaid ka põnevat tööd ning järjekindlate pingutuste tulemustel ohtralt eduelamusi.

Insenerina töötamine võimaldab paindlikkust nii töökoha kui ka tööaja puhul. On võimalik ise otsustada, millises suunas soovid end arendada: osaleda teadustöös, töötada nii avalikus kui ka erasektoris või luua hoopis oma eduka ettevõtte. Inseneriteadmised on universaalsed ja kergesti ülekantavad erinevatesse valdkondadesse, mis võimaldab soovi korral kiirelt juurde õppides teha mitmeid karjääripöördeid.

Ja veel − omandades insenerihariduse, oled teinud investeeringu eelkõige oma, kuid ka Ida-Virumaa teaduse ja majanduse tulevikku.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles