Jõhvi valitsemine ja topeltpõhjaga buss

Kaia Kaldvee, Jõhvi vallavolikogu liige (valimisliit Jõhvi Eest)

FOTO: Matti Kämärä

Mõeldes sellele, mis Jõhvi vallas eelarve osas toimub − valitsemise kulud (sh volikogu) peaaegu kahekordistunud, reservfondi suurendatud 100 000 euroni jne ning selleks, et katta plaanitud kulutusi, laenatakse ca 1,4 miljonit eurot −, meenub mulle seik elust, mis ülekantud tähenduses kirjeldab just seda, mida Jõhvi valla praegune võim korraldab.

Minu igapäevane töö on seotud puuetega inimestega ning üks osa sellest on ka reiside korraldamine eesmärgiga laiendada puuetega inimeste silmaringi. Ühel meie koosolekul tutvustati võimalust sõita soodsalt Minskisse. Kuna huvi oli suur, pakutud programm põnev ning hind taskukohane, sai sõit kiiresti teoks. Kõik osalejad tasusid oma sõidu ja viisa eest ise. Sõiduga oldi rahul ning korralduslik pool ületas kõikide ootused. Lõbusad bussijuhid, majutus kesklinnas, kolm korda päevas maitsev söök, põnevad ekskursioonid, asjalik giid.

Kõik tundus ideaalne hetkeni, kui umbes pool aastat pärast reisi toimumist hakati grupis osalenud inimesi tolli poolt ülekuulamisele kutsuma. Selgus tõsiasi, et meid vedanud bussil oli olnud topeltpõhi, kus veeti salasigarette. Seega olime meie enese teadmata sattunud suitsukatteks kahtlasele tegevusele. Usaldasime ju reisi korraldanud firmat. Meiega ühes bussis olid inimesed (bussijuhid ja giid), kes olid kõigega kursis, aga vaikisid.

Nii osalesidki Jõhvi elanikud enda teadmata reisil, kus kasutati topeltpõhjaga bussi, kus reisikorraldaja kuritarvitas nende usaldust ja tekitas oma tegevusega rahalise kahju ning jättis tekitatud kahjud reisijate kanda. 

Võrdlen Jõhvi elanikke reisiseltskonnaga, kes usaldab oma reisikorraldajat (vallavalitsust) ning volitab teda koostama nii reisiprogrammi kui ka majandama nende rahaga. Koostatud programm ja eelarve tunduvad reisijatele igati lahedad ning sõit võib alata. Bussis on lõbusad bussijuhid, osava sõnakasutusega giidid ja näiliselt ka kõik mugavused. Reisi ajal tutvustab reisikorraldaja suurejooneliselt Jõhvi valla edukust ja enda tublidust: erisugused investeeringud, tänavate korrashoid, arenguprojektid, töö noorte ja eakatega. Inimesed naudivad reisi, enamik neist kiidab ka reisikorraldajat, teadmata, et tegelikult on sellel bussil topeltpõhi. Bussi topeltpõhjas veetakse raha, mis on sinna peidetud selleks, et reisikorraldaja saaks teha juba varem plaanitud küsitavaid tehinguid, toetada reservfondist kahtlase sisuga projekte ja tegevusi, maksta endale kõrgemaid tasusid ning kulutada lisaks ka summasid, mida tal tegelikult ei olegi.

Üks reis on korraldatud eraldi ka noortele, kellele tutvustatakse Jõhvi vaatamisväärsusi ning räägitakse, kui olulised ja erilised nad on ning et reisikorraldaja pöörab just neile kõige suuremat tähelepanu. Noored on usaldavad. Ka sellel bussil on tegelikult topeltpõhi, kuhu on peidetud raha. Raha, millest noored on küll kuulnud, aga mis jääb neile kättesaamatuks, sest reisikorraldaja on juba ette plaaninud selle raha kulutada reisi korraldanud inimese heaolu tagamiseks.

Nii nagu ikka, on reisiseltskonnas inimesi, kes ei ole kõigega rahul ja julgevad väljendada oma rahulolematust (volikogu opositsiooni liikmed), ning neid, kes ei ole kõigega rahul ja teavad, et bussil on topeltpõhi, kuid ei julge seda väljendada ning seetõttu vaikivad (osa volikogu koalitsiooni liikmeid). On neid, kes on kõigega rahul ja teavad, et bussil on topeltpõhi, ning vaikivad (enamik volikogu koalitsioonist ja valitsuse liikmetest).

Kui keegi reisijatest julgeb selle reisi ajal rahulolematust väljendada, tembeldab reisikorraldaja viriseja (opositsiooni liikme) kohe valetajaks, kibestunud ja pahatahtlikuks inimeseks.

Pärast reisi toimumist tänab reisikorraldaja reisijaid usalduse eest, kuid teatab, et reisikulud kujunesid reisijatele plaanitust kaks korda kallimaks ning seetõttu võtsid nad suure laenu, mis tuleb nüüd reisijatel omast taskust kinni maksta, kui ei soovita reisikorraldaja pankrotti. Reisikorraldaja endal süüd ega vastutust ei näe.

Nii osalesidki Jõhvi elanikud enda teadmata reisil, kus kasutati topeltpõhjaga bussi, reisikorraldaja aga kuritarvitas nende usaldust ja tekitas oma tegevusega rahalise kahju ning jättis tekitatud kahjud reisijate kanda. Loodame, et reisiseltskonda ei kutsuta politseisse tunnistusi andma ja reisikorraldajat bussis olnud topeltpõhja kohta aru andma.

Jõhvi elanikud! Enne reisile minekut uurige reisifirma ja selle esindajate tausta, et teaksite, kellele usaldate oma raha ning reisikorralduse.

Tagasi üles