JUHTKIRI: Häda Jõhvi eelarvega

Jõhvi vallamajas 24. jaanuaril vastu võetud eelarve on praegu õiguskantsleri büroos kontrollimisel.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Nii nagu opositsioon jaanuari lõpus lubas, on Jõhvi värske eelarve jõudnud nüüd kõrgemate riiklike institutsioonide luubi alla. 

Rahandusministeerium on piirdunud märgukirjaga, kus kolmel leheküljel osutatakse rikkumistele, mis eelarve menetlemisel aset leidsid. Valla juhtkond ei näe aga selles probleemi, leides, et tegemist on pigem sõbralike tähelepanujuhtimistega puudustele, mis tulenevad juba varasemate võimulolijate tegematajätmistest. Peamine, et ministeerium ei ole käskinud eelarvet uuesti muuta. 

Eks koalitsioonil olekski kummaline hakata praegu enda süüd tunnistama, sest eelarve vastuvõtmisel rääkis opositsioon korduvalt, et selline eelarve vastuvõtmine on ebaseaduslik, kuid tugevama õigusega suruti see siiski läbi.  

Ministeeriumi tähelepanujuhtimine võib aga olla pelgalt sissejuhatus sellele, mis veel juhtuda võib. Nimelt on asja menetlusse võtnud ka õiguskantsler, kelle pädevuses on anda õiguslik hinnang toimunud menetluse seaduslikkusele.

Kas võib eeldada, et rahandusministeerium ja õiguskantsler saavad seadustest täiesti eri moodi aru? Usutavasti mitte nii olulisel määral. Kui aga peaks juhtuma, et õiguskantsler leiab, et eelarve on vastu võetud õigusvastaselt, hakkab aeg tiksuma praeguse volikogu kahjuks. Sest kui eelarvet hiljemalt 31. märtsiks pole vastu võetud, läheb volikogu praegune koosseis seaduse kohaselt laiali ning uus volikogu moodustatakse asendusliikmetest.  

Tagasi üles