Poliitikud, jätke sotsiaalvaldkond rahule!

Kaia Kaldvee, Jõhvi volikogu liige (VL Jõhvi Eest)

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Jõhvis toimuv tekitab minus juba pikka aega masendust ja õõvastust ning on võtnud motivatsiooni Jõhvi arengule kaasa aidata.

Kõik need päeva pealt töölt vabastamised on tehtud kiirustades ja läbi mõtlemata ning praegust võimu ei näi huvitavat,  mis vallas tegelikult edasi saama hakkab.

Lihtne näide on raamatupidaja ametist vabastamine, kus vallandajad ei mõelnud, et selle tõttu jääb lõpetamata valla 2018. majandusaasta aruande koostamine. Oma viga mõistes palkas vallavanem sama raamatupidaja kaheks kuuks ametisse tagasi pooleliolevat tööd lõpetama. Kas selline käitumine ei ole absurdne?  

Tegutsedes Jõhvis juba üle 20 aasta sotsiaalvaldkonnas ning teades, kuidas on siin lood sotsiaalteenuste kättesaadavusega ning uute teenuste arendamisega, riivasid eriti kõrva vallavanema põhjendused sotsiaalteenistuse juhi vabastamise kohta. Sirli Tammistet, kes on ise kirjutanud ja juhtinud suurel hulgal projekte, aidanud arendada või käima tõmmanud olulisi teenuseid Jõhvi vallas, kes  juhtis targalt oma meeskonda, koondas enda ümber koostööpartnerite võrgustiku, tegi oma tööd südamega, kelle kohta on inimestel, sh abisaajatel öelda ainult head, on kuidagi keeruline ette kujutada mugavustsoonis oleva inimesena, kes ei arenda, kes ei mõtle.

Töölt vabastamise tõttu jäi Sirlil pooleli aga kaks väga olulist projekti: kogukonnateenuse arendamine ning korterite kohandamised puuetega inimestele.  

Iga omavalitsus on täpselt nii tugev, kui tugev on tema sotsiaalvaldkond ning seetõttu, armsad poliitikud, jätke sotsiaalvaldkond spetsialistide arendada ja vedada. 

Lähiajal peaks Jõhvi vald esitama uue projektitaotluse järgmiste korterite kohandamiseks, avanenud on projektitaotlused koduteenuste arendamiseks ning seetõttu on eriti oluline, et Sirli-sarnane pädev spetsialist ametis oleks.  Aeg surub peale ning naiivne on loota, et uus juht on suuteline kõike seda kohe tegema.

Arvan, et vald jätab pigem uued projektid esitamata ning sellel ei ole võimulolijatele vähemalt esialgu mingeid tagajärgi oodata. Kannatajaks pooleks on hoopis vallaelanik, kes teenuseid vajab, aga poliitiliste mängude tõttu nendest ilma võib jääda. Vähemalt see on hea, et seadus annab teenusest ilma jäänud inimesele võimaluse valla vastu kohtusse pöörduda.

Jõhvi vald on tulenevalt pakutavate teenuste rohkusest olnud Eesti omavalitsuste võimekuse tabelis kõrgel positsioonil ning see koht on saavutatud suuresti  tänu valla sotsiaalteenistuse tööle ja tugevale toimivale koostööpartnerite võrgustikule.

Sotsiaalhoolekande seadus ning muud sotsiaalvaldkonda puudutavad seadused kohustavad kohalikke omavalitsusi tagama aina rohkem teenuseid oma elanikkonnale. See tähendab aga seda, et teenuseid tuleb juurde arendada ja luua, mitte lõhkuda seda, mis praeguseks on loodud.

Sotsiaalmaja direktori ametist vabastamine on ka üks osa lammutustööst ning tõestab, kuidas võimul olevad poliitikud ei mõista teenuste sisu ja vajalikkust, aga mõistavad, et olulised valdkonnad tuleb enda poliitilise kontrolli alla saada. Mõnda aega on juba ka kuulda olnud osa koalitsiooniliikmete  võimalikust plaanist Jõhvi sotsiaalmaja müüki panna või see hoone hoopis lammutada, jättes samas tähelepanuta valla kohustuse eluaseme ja sotsiaalmaja teenust osutada.  

Jõhvi sotsiaalmaja esimesel korrusel tegutseb ka kaks MTÜd, millega olen ise vahetult seotud ning mis osutavad Jõhvi valla jaoks olulisi teenuseid (puuetega inimeste igapäevaelu toetamine, toetatud elamine, toidupanga tegevused, kaitstud töötamine). MTÜde kasutuses olevad ruumid kuuluvad küll vallale, aga me oleme need ise remontinud ja kohandanud. See tähendab, et hävitades sotsiaalmaja, hävitatakse ka selles majas osutatavad teenused.

Kuna praeguse võimuliidu mitmed otsused ei ole seotud mitte loogilise mõtlemise ja südametunnistusega, vaid  läbivaks jooneks on kättemaksuiha ja kurjus, siis nii tegutsedes on võimalik ka minule kui opositsiooniliikmele koht kätte näidata.  Naiivne on loota, et  võimaliku kättemaksu peataks teadmine, et 65 puudega inimest ning 70 sotsiaalmaja elanikku jäävad teenusteta, määramata arv perekondi jääb ilma toidupanga toetusest, 22 inimest kaotavad oma töö, sest kõik varasemad võimuliidu teod tõestavad, et valla inimeste heaolu neid ei huvita.

Kurb tõsiasi on see, et volikogu sotsiaalkomisjoni juhib valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu liige, kelle ülesandeks peaks olema valdkonna arengute eest seismine, mitte aga vastupidine tegevus.

Selline vastutustundetu tegevus saab jätkuda seni, kuni ei muutu seadusandlus, kuni poliitikud ei pea hakkama oma tegude eest vastutama (ka rahaliselt), kuni põhjuseta vallandatud isikud ei saa seadusest tulenevalt võimalust taotleda tööle ennistamist, sest Eesti riik ja siin kehtivad seadused on loonud hea pinnase seaduste rikkumisele ja poliitikute karistamatule käitumisele.

Ehk peaks Jõhvi valla rahvas hakkama koguma allkirju ka sotsiaalvaldkonna endiste juhtide ja toimiva sotsiaalteenuste süsteemi toetuseks, nagu seda tegid Jõhvi elanikud, korjates tänaseks juba üle 600 allkirja Jõhvi raamatukogu endise direktori toetuseks.

Kuigi see ei muudaks praegu midagi, saaksid Jõhvi elanikud siiski näidata oma meelsust võimukoalitsiooni ja siinse valitsuse tegevuse suhtes. 

Iga omavalitsus on täpselt nii tugev, kui tugev on tema sotsiaalvaldkond ning seetõttu, armsad poliitikud, jätke sotsiaalvaldkond spetsialistide arendada ja vedada.   

Tagasi üles