Muinsuskaitse all ja ebavajalik

See, et üks omavalitsus teeb riigile ettekirjutuse, kuna viimasele kuuluv objekt on ohtlikus seisus ja laguneb, ei ole väga tavapärane. Aga just seda lubab Kohtla-Järve linn teha, kui Sompa endise kaevanduse peahoone omanik riik oma kohustusi ei täida.

Tühjade ja hüljatud hoonete probleem pole ju midagi uut ning niinimetatud tondilosse on ka jõudumööda lammutatud. Sellel juhtumil teeb olukorra tavatuks asjaolu, et tegemist on muinsuskaitse all oleva objektiga, millel lasti lihtsalt kunagi katus sisse kukkuda ning sisuliselt on tegu varemetega. Kohtla-Järve linna nõudmise teeb veidi irooniliseks asjaolu, et samas Sompa linnaosas, selle teises servas laiutab endine koolimajahoone. See on osaliselt tulekahjus hävinud ja pole vähemohtlik, kui kõne all olev endise kaevanduse kontor.

Aga ka sellega tundub olukord üsna absurdne. Objekt on kunagi võetud kaitse alla, mis tähendab, et lammutada seda ei saa. Säilitada seda kah keegi ei suuda. Justkui formaalselt aeg-ajalt mingeid pabereid ühte või teise asutusse sellega seoses saadetakse. Kuigi kõik saavad aru: sellel rajatisel ei ole erilist tulevikuperspetiivi. Mistõttu jääb segaseks, milleks on seda tarvis säilitada, kui hoonet ei vaja riik, omavalitsus ega ettevõtjad ning muinsuskaitse seda tegelikkuses kaitsta ei suuda.

Tagasi üles