Palgatõuse tuleb selgelt põhjendada

Omavalitsusjuhtide palkade osakaal ei moodusta kohalikes eelarvetes kuigi kaalukat osa, ometigi on avalikkuse huvi nende suuruse kohta põhjendatult suur.

Seda olulisem on suuremaid palgatõuse ka hästi põhjendada. Olgu kas või sel moel nagu endale 3600 euro suurust kuupalka küsinud Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar. Ta tunnistas, et selline on tema hind − võtke või jätke. Kui tahate teda vallavanemaks, makske; kui ei, otsige odavam... Meeldib see või mitte, aga vähemasti sirgelt otsekohene ja keerutamata jutt.

Seevastu Kohtla-Järvel käib 20. detsembri istungiks plaanitud linnajuhtide palgatõusu eelnõuga kummaline jant. See oleks justkui taevast alla kukkunud − keegi pole siiani söandanud seda oma algatuseks tunnistada. Ammugi ei leia lubadust tõsta linnajuhtide palkasid 33 protsenti Keskerakonna valimisprogrammist ega valimisreklaamidest. Ometigi on see üks esimesi ja tähtsamaid asju, mida uus volikogu koosseis tahab ära teha.

Eriti vajaks põhjendamist, miks on vaja Kohtla-Järve-sugusel linnal maksta 4000 euro suurust palka volikogu esimehele. Volikogu aseesimees Arne Berendsen leiab, et tal on suur vastutus ja töömaht aina kasvab. Milles see vastutus väljendub? Pangem tähele, et kui politsei tuvastas ja kohtus leidis kinnitust süsteemne aastatepikkune korruptiivne tegevus linnavalitsuses, ei võtnud süüdimõistetute kõrval poliitilist vastutust mitte keegi. Mis puudutab töömahtu, siis see on pigem vähenenud, sest nende valimiste järel andis Kohtla-Järve ära Viivikonna linnaosa.

Selline palgaralli läheb kokkuvõttes kulukaks, sest sellele toetuse saamiseks on tõenäoliselt vaja lubada mingeid hüvesid ka teistele võimuga seotud tegelastele.

Tagasi üles