Kiviõli 1. keskkooli hoolekogu: vallavõim lammutab kogukonnakooli

Jaanuari alguses toimunud läbirääkimistel esindasid vallavõimu Mart Kivistik, Arno Strauch ja Viktor Rauam ning õpetajaid Helena Paist, Anu Vau ja Mariliis Randmer. Tookord lähedal olnud konflikti lahendus jäi aga saavutamata ja vastasseis kooli ja vallavõimu vahel jätkub.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Kiviõli 1. keskkooli hoolekogu tegi avaliku pöördumise, milles leiab, et Lüganuse vallavõim on lammutamas ettevõtlikku kogukonnakooli

Kiviõli I Keskkooli hoolekogu avalik pöördumine See, mida teeb praegune Lüganuse vallavõim koos oma jüngritega Kiviõli I Keskkooliga, ei saa ju olla reaalsus ja mõistus tõrgub seda uskumast, kuid paraku ei ole see uni ja kõik toimub päriselt.

Päriselt, 21. sajandi Eestis, Lüganuse vallas on võetud eesmärgiks lammutada ettevõtlik kogukonnakool, mille tuntus ei piirdu ainult valla ega maakonnaga, vaid Kiviõli 1. keskkool on tuntud terves Eestis. Meie koolis on käidud ammutamas kogemusi ja tegemas koostööd. Koolil on väga positiivne kuvand, mis kahjuks on ära lörtsitud praeguse vallavõimu, nii valitsuse kui volikogu koalitsiooni liikmete poolt!

Vähegi hariduseluga kursis olev inimene teab, kui raske on tänapäeval leida kooli õpetajaid, et pakkuda lastele head haridust. Kiviõli 1. keskkool on sellega hakkama saanud, meil on palju noori õpetajaid. Kuid praegune vallavõim ei saa sellest aru ning on loonud olukorra, kus hoolekogul on tõsine mure laste haridustee edasise saatuse pärast. Lahkumas on mitmed õpetajad, nende hulgas ka direktoriks kandideerinud Anu Vau.

Vallavanema poolt moodustatud komisjonil oli võimalus teha samm ses suunas, et mingilgi määral taastada koolirahu, kuid nii suurte huvigruppide esindajate, nagu õpetajad ja hoolekogu, ettepanekut valida direktoriks Anu Vau, komisjonis ei arvestatud ja sellest sõideti lihtsalt üle. Miks?

Kas tõesti ei näe vallavõim eesotsas Viktor Rauami ja Dmitri Dmitrijeviga endal mitte mingit süüd sellise olukorra tekitamisel ja jätkub „teerullina“ ülesõitmine kõigist neist, kellele Kiviõli I Keskkooli saatus tõeliselt korda läheb?

Kui arusaamisega on tõesti probleem, siis hoolekogu poolt on selge sõnum – andke meie kogukonnakool tagasi ja pange ametid maha!

Nii on (võib-olla) võimalik päästa Kiviõli 1. keskkooli tulevik halvimast!

Tagasi üles
Back