Aleksei Naumkin: vallavalitsuse ründamine seoses kooliõpilaste toitlustamisega on olnud pahatahtlik

Jõhvi abivallavanem Aleksei Naumkin.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Toimetame praegu eriolukorra tingimustes, mida pole Eesti Vabariigis kunagi varem kehtestatud. Tegemist on igas mõttes erilise olukorraga, kus eriti häid lahendusi ei paista, ning mitte kellelgi ei ole häid praktikaid, kuidas säärases olukorras toimetada.

Muu hulgas pidime lahendama koolitoitlustuse küsimuse, lähtudes kehtestatud eriolukorrast.

Jõhvi vallavalitsus lähtus haridus- ja teadusministeeriumi vastusest küsimusele, kas koolid peavad korraldama distantsõppe perioodil koolilõuna pakkumise: "Õppetööd koolihoones ei toimu, seega koolilõunat ei pakuta. Kodus olevatele õpilastele koolilõuna pakkumine ei ole üldjuhul võimalik (hügieeninõuete täitmine, keerukas logistika, haiguste võimalik levitamine jm). Kui koolile või kohalikule omavalitsusele on teada õpilased, kelle kodune olukord ei võimalda nõuetekohast toitlustust, siis tagatakse see koostöös sotsiaalvaldkonnaga individuaalselt."

Samale arvamusele jäi ka õiguskantsler, vastates lapsevanema küsimusele õpilaste toitlustamise kohta eriolukorras.

Kaks nädalat tagasi informeerisin vallaelanikke, et meie toimetame juhtumipõhiselt ning reageerime kiiresti uutele asjaoludele: esialgu toimetasime lõunasöögi koju 10 õpilasele, eelmisel nädalal 100-le ja sel nädalal on nimekirjas juba 200 koolilast.

Miks hakkas toitlustust korraldama just Jõhvi vallavalitsuse sotsiaalteenistus, kaasates vabatahtlikke? Vastus on lihtne ning minu arvates loogiline: abistasime meie koole, kes eriolukorra raames pidid kiiremas korras oma töö ümber korraldama ning just õppetööle keskenduma. Selline lähenemine oli igapidi õigustatud ning koolid on kinnitatud, et said uut moodi õppega ilusti hakkama.

Oleme aidanud abivajajaid, kelle hulgas on toimetulekuraskustes pered, lasterikkad pered, eesliini töötajad, inimesed, kes jäid kriisi tõttu töötuks ning kelle sissetulekud drastiliselt vähenesid, ning kõik neid, kes andsid endast märku kui abivajajatest. Minu teada pole mitte keegi pöördujatest jäänud abita.

Selline lähenemine aitas meil pakkuda loetletud sihtrühmale tunduvalt paremat teenust: sooja sööki koos kojutoimetamisega, mis maksis rohkem kui riigi eraldatav 1 euro koolitoiduks päevas; samuti mitmekesisemat toidupakki, mis sisaldab piima- ja lihatooteid ning puuvilju.

Nüüdseks on olukord muutunud, pöördujate arv on suurenenud ning me muudame ka meie kooliõppurite toitlustamise süsteemi. Anname n-ö teatepulga edasi meie koolidele, kes pärast esimest sukeldumist uude töökorraldusse on võimelised meie tööd jätkama. Koolilõunaks ettenähtud raha oli algusest peale kooli eelarvetes ning tegemist on riigipoolse sihtotstarbelise finantseerimisega, mida ei saa kasutada muudeks kuludeks.

Kordan veel kord: meie toimetame eriolukorra tingimustes. Püüame maksimaalselt maandada riski ja säilitada kehtestatud karantiinireegleid, soovides välistada laste massilist kokkusaamist kooli juures kuivpaki saamisel. Aeg näitab, kas meie tegutsemine oli õige või mitte. Mina isiklikult vaatan tulevikku mõninga hirmuga ning ei välista, et võib-olla sügisel peame jagama toidupakke kooliõpilastele ka koolis oleku ajal, kuna nii mõnedki kriisist tingitud suured koondamised on alles ees.

Eks seda, kas kõikidele-ning-võrdselt-põhimõte õigustab ennast, näeme tulevikus. Nagu kirjutas hiljuti Delfi portaal, kasutab meie omaga sarnast lähenemist ka Tartu ning hulk teisi omavalitsusi üle Eesti, seega ei saa nõustuda vallavalitsuse aadressil tehtud kriitikaga. Leian, et pahatahtlikud rünnakud vallavalitsuse vastu näitavad mõndade isikute tõelist palet.

Oleme konstruktiivsele koostööle alati avatud ning paindlikud töökorralduse muutmisel. Reageerime muutustele kiiresti, austame nii koolide hoolekogude kui ka volikogu liikmete arvamusi ja kiidame heaks nende valmisoleku koostöös koolidega meie algatust jätkata ning tagada koolilõuna kõigile soovijatele avalduse alusel.

Vallavalitsuse sotsiaalteenistus keskendub tulevikus eakate ja oma tavapärasesse sihtrühma kuuluvate inimeste abistamisele viiruse leviku tingimustes.

Mis puudutab infolehte [vallavolikogu opositsiooni esindaja Kaia Kaldvee kritiseeris Aleksei Naumkini nimega pöördumist, mis oli lisatud toidupakkidesse ja mõjus valimisreklaamina  toim.], siis seal olid kirjas terviseameti väljatöötatud tingimused ja käitumisreeglid karantiini ajal ning minu andmed tagasiside (pretensioonide) edastamiseks.

Kordan veel kord: seda teenust korraldas sotsiaalteenistus ning sotsiaalvaldkonna abivallavanemana leian, et pean olema kursis, kuidas inimesed seda hindavad, ja vajaduse korral reageerima võimalike puuduste kõrvaldamiseks. Saadud tagasiside on seni olnud positiivne. 

Tagasi üles
Back