Kuulo Kutsar: kas kanda maski või mitte kanda?

Kaitsemask. Foto on illustreeriv. FOTO: Urmas Luik

Uus koroonaviirus levib hingamisteedest väljunud aerosooliga õhu kaudu ruumis kuni kümne meetri kaugusele ja säilib ruumiõhus kuni kolm tundi. 

Lisaks muudele nakatumist ennetavate meetmetele on üheks võimaluseks kaitsemaski kasutamine nii õhu kaudu viiruse sattumise vältimiseks inimese hingamisteedesse kui ka haige inimese kaitsemaski poolt tagatava hingamisteedest väljunud aerosooli takistamise sattumist ümbritsevasse õhku ning sellega lähedal viibivate inimeste hingamisteedesse ja nendenakatamist.    

Räägime ainult üldlevinud meditsiinilistest ehk kirurgilistest maskidest.

Me elame uue koroonaviiruse poolt põhjustatud epideemia tingimustes, kus nakatumise oht on olemas, kuid inimestele on antud või kui üldse on antud loosungina kõlav soovitus – kandke maski!

Paraku on nii maske omavatel kui maske mitte omavatel inimestel reeglina selgusetu, kas, kunas ja kuidas maski kanda, aga võib-olla pole seda üldse vaja kanda.

Kuidas peaks maski kasutama?

* Peske või desinfitseerige käed enne maski kätte võtmist ja ette panemist,

* Sobitage mask oma näo järgi, katke suu ja nina hoolikalt maskiga ja kinnitage see korralikult – mask peab tihedalt liibuma näole,

* Kasutamise ajal ärge katsuge ega kohendage maski,

* Kui mask niiskub nina-suu piirkonnas, märgub või puutub kokku õliga, tuleb see  eemaldada ja asendada uue puhta maskiga,

* Maski eemaldamisel tehke seda paeltest tagant-ette suunas tõmmates, vältides eespinna puudutamist,

* Visake kasutatud mask suletavasse prügikasti või sulgege kilekotti,

* Pärast seda peske või desinfitseerige käed,

* Meditsiinilist ehk kirurgilist maski kasutatakse ainult üks kord, selle korduv kasutamine ei taga ohutust ja võib lõppeda nakatumisega.

Kogu maailm juhindub maskide kasutamisel kogukonna ehk igapäevase tegevuse ja suhtlemise tasandil nakatumise vältimisel Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhistest. WHO juhised ütlevad, et meditsiiniliste ehk kirurgiliste maskide kandmine on ainult üks meede hingamisteede ehk respiratoorsete nakkuste, sealhulgas uue koroonaviirushaiguse, vältimiseks.

Siiski ei ole ainult maski kandmine piisav – seda tuleb teha koos käte pesemise või desinfitseerimise ja muude ennetusmeetmetega. WHO ütleb selgelt ka seda, et maski kandmine nendel juhtudel, kui see pole näidustatud ehk seda ei ole vaja teha, võib tekitada inimesel väära ohutuse tunde.

Maskide vale kasutamine ja näole sobitamine vähendab aga nende kaitseefektiivsust. Meditsiiniliste maskide kaitseefektiivsuse kohta niipalju, et selle määramise uuringuid on vähe tehtud, kuid eelmise SARS-i epideemia ajast pärinevad kanadalaste andmed väidavad, et  maskide kaitseefektiivsus oli kuni 85% juhul, kui neid õigesti kasutati.

Selgituseks, et erinevate respiraatorite kaitseefektiivsus on 95%-99%. Siiski ei taga ükski mask ega respiraator täielikku nakkusohutust.

Kus ja millal maski kanda?

Esmane nõue praeguses olukorras on viibida ehk isoleerida end kodus. Kui inimene peaks siiski viibima avalikes rahvarikastes kohtades ning kui ei ole nakkusohu hoiatust antud ja inimesed peavad kinni vähemalt kahe meetritest vahedest, ei ole vaja maski kanda. Rahvarikka koha all mõistetakse respiratoorse viirusepideemia ajal riigiti erinevat hulka inimesi – alates kahest, kolmest, viiest kuni kümne ja enama koosviibiva inimeseni.

Kui kaupluses või rahvarikkas kohas viibib mingil põhjusel viirus-positiivne isik või endal võimalikku haigust kahtlustav isik, peavad nad kandma maski. Sama nõue kehtib ka inimeste viibimisel tööruumis  ning ühistranspordivahendis. Tööülesannete tõttu klientidega ühiskasutuses olevas ruumis viibivad töötajad, näiteks toidukaupluse või apteegi teenindajad, peaksid kandma maski.

Aga ostjad või kliendid? Nemad ei peaks kandma maski, kui kõik saali teenindajad kannavad maski ja ülejäänud ostjad on sedavõrd vastutustundlikud, et ei tule sisseoste tegema kergete haigusnähtudega või vähemalt kannavad maski ning ostusaal on hästi ventileeritud.

Kuna sellele teadlikkuse ja kohusetunde tasemele ei ole meie kogukond veel jõudnud, võib kahtlevatele  sisseoste tegevatele tervetele inimestele soovitada kanda maski. Lisaks tuleb soovitada muidu tervele, kuid köhivale või aevastavale inimesele kanda maski, et vähendada teistel inimestel tekkivaid kahtlusi ja pingeid.   Ka maski kandes on otstarbekas säilitada kaasinimestega ohutut vahemaad 2 meetrit.                                               

Suurem osa koroonaviiruse-positiivsetest kerge haigusvormiga isikutest on määratud kodu-ravile. Selletõttu on oluline, kuidas nakkusohtliku isiku viibimisel ja isoleerimisel kodus peaksid pereliikmed või hooldajad maski kandma. Haige või haiguskahtlane inimene, kes on isoleeritud eraldi tuppa, peab siis, kui siseneb pereliige või hooldaja, kandma maski. Juhul kui haige ei kanna maski, peab ruumi sisenev pereliige kandma maski. Pidevalt üksinda eraldi toas viibiv haige, kes pereliikmetega sageli ei suhtle, ei pea maski kandma.                                                                 Kui koroonaviiruse-positiivne või endal nakatumist kahtlustav inimene läheb tungival vajadusel perearsti juurde või EMO-sse, peab ta tervisekeskusesse ja ooteruumi sisenemisel kandma maski.

Vabas õhus viibimisel ja teiste inimestega vähemalt kahe meetrist vahet pidav ning kogunemisi vältiv inimene ei pea kandma maski.

Inimesed, kes kuuluvad koroonaviirushaiguse riskirühma (eeskätt ≥ 65 aasta vanused, krooniliste haigustega ja immuunpuudulikkusega inimesed ning rasedad) peaksid eriti hoolikalt järgima eelnimetatud maski kasutamise soovitusi ning püüdma maksimaalselt eemale hoiduda kodu-ravil olevatest ja haiguskahtlastest inimestest, vältima rahvarohkeid kohti ja ühistranspordivahendites sõitmist. Kõige parem oleks see, kui nad ei peaks isegi toidukauplusse või apteeki minema. Kui see on siiski vajalik, siis külastama neid varajastel avamistundidel või enne sulgemist, mil inimesi on vähe ning soovitavalt kandma kaitsemaski.

Inimesed, kes kahtlustavad, et nad võivad olla nakatunud (on olnud kontaktis haige või haiguskahtlase inimesega, on viibinud viimase 14 päeva jooksul koroonaviirushaiguse levikuga riigis), peavad kandma maski.

Juhul kui karantiini nõudeid oluliselt leevendatakse, on soovitatav jätkata maski kandmist, sest inimeste kokkupuute võimalused suurenevad eeskätt ruumides.

Tagasi üles
Back