Heljo Pikhof: lasteaiatasud tuleb kaotada

Heljo Pikhof, riigikogu liige, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees

FOTO: Riigikogu

Sotsiaaldemokraatide ammuseks taotluseks on lastevanemate vabastamine lasteaia kohatasu maksmisest. Et see oluline samm astuda, tuleb leida vajalik raha riigieelarvest.

Meie ettepaneku elluviimine aitab esmalt kaasa sellele, et ükski laps ei jääks pere majanduskitsikuse pärast alusharidusest ilma. On ju alusharidus kogu haridustee põhi ja lahutamatu osa: lapse koolieelne areng paneb aluse tema õpi- ja sotsiaalsetele oskustele. Põhikool ja keskkool on priid, koguni kõrgharidus − vähemalt neile, kes on usinad ja kelle õpingud mahuvad etteantud aja sisse.

Kirjade järgi käib praegu lasteaias 89 protsenti 3-6aastastest. Ka kümmekond protsenti alusharidusest kõrvalejääjaid teeb haridusteadlastele muret. 

Lasteaiatasude suuruses rohkem kui kümnekordse vahe ja perede materiaalse kihistumise kõrval võtab maad ka paikkondlik ebavõrdsus.

Nii tulebki kõigile mudilastele üle terve Eesti luua ühtviisi võimalus käia lasteaias, saada kvaliteetset alusharidust õppinud pedagoogide käe all ja süüa kõht korralikku toitu täis. Igas kodus seda paraku ei jagu. 

Koroonaviiruse tõttu on paljude perede leivateenijad kaotanud töö. Kuna majanduskriisi täit ulatust näeme ilmselt sügisel, siis tuleb neid, kes töö ja sissetulekuta jäävad, kahjuks juurde.  Müts maha nende paljude omavalitsuste ees, kes eriolukorra ajal vabastasid lastevanemad kohatasu maksmisest. 

Aprilli lõpus esitasid sotsiaaldemokraadid riigikogule koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu, mis kaotab lastevanemate kohustuse tasuda lasteaia kohatasu. Selle asemel saavad omavalitsused riigilt toetust, mis jaguneb vastavalt ühe või teise paiga laste arvule ja vanusele, lasteaia majandamiskuludele jne. 

Lõppeval õppeaastal omandab meil alusharidust 66 330 last, kohatasu korvamine nõuab riigieelarvest umbes 40 miljonit eurot. Tõtt-öelda peaks riik võtma enda kanda ka lasteaialapse toidukulu, mis samuti tasandaks ühiskondlikku ebavõrdsust. Aga katsume sammhaaval astuda, nagu praegu on kombeks öelda.

Seaduse muutmine on eriti aktuaalne just nüüd, kui majandusraskused hakkavad rõhuma lastega peresid. 

Tagasi üles
Back