Mart Laidmets: haridusministeerium pooldab Narva kahe riigigümnaasiumi rajamist

Mart Laidmets, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) on pärast suhtlemist Narva eesti- ja venekeelse kogukonna esindajatega ning linnavalitsusega jõudnud kõikide osapoolte ootustele vastava ettepanekuni rajada aastaks 2023 Narva kaks riigigümnaasiumi.

Oluline on rõhutada, et tegu on alles ettepanekuga ja Narva linnavolikogu asub seda arutama juunis. Pärast seda saab kavandada uuendatud lepingu allkirjastamist ja seejärel saab plaan lõpliku kinnituse.

Koostöös sündinud plaani kohaselt on tõepoolest üks riigigümnaasiumidest täies mahus eestikeelse õppega, ka teine järgib põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevat nõuet, mille järgi toimub õpe vähemalt 60% ulatuses eesti keeles, kuid koolis on osaliselt võimalik õppida ka vene keeles. Õpilased saavad valida, millises koolis nad õppima asuvad. Kokku asub kahes riigigümnaasiumis õppima kuni 720 õpilast, nii nagu oli ka algul plaanis. Kaks riigigümnaasiumi katavad õpilaste arvust tuleneva gümnaasiumikohtade vajaduse tulevikus.

Mõlemale riigigümnaasiumile ehitatakse uus tänapäevane õppehoone. Ühe puhul on läbi viidud arhitektuurikonkurss, mille üheks osaks on ka Narva Kesklinna kooli arhitektuuriine lahendus ning toimub projekteerimine. Teise riigigümnaasiumi arhitektuurikonkurss kuulutatakse lähiajal välja ning see puudutab nii riigigümnaasiumi, põhikooli kui ka lasteaia hooneid.

Mõlemas riigigümnaasiumis tagatakse heatasemeline eesti keele õpe nii emakeele kui ka teise keelena ja mõistagi ka kokkulepitud mahus eestikeelne aineõpe. Kuna Narva eristub paljudest Eesti piirkondadest sellega, et seal on vähem võimalusi eesti keele õppeks loomulikus keelekeskkonnas, panustatakse riigigümnaasiumide loomisega nii kvaliteetse keskhariduse saamise võimaluste laiendamisse kui ka gümnaasiumiastmes muukeelsete noorte ettevalmistamisesse eestikeelse kõrghariduse omandamiseks.

Riigigümnaasiumid hakkavad tegema omavahel koostööd, täiendavad teineteist ning hakkavad pakkuma mitmekesiseid õppimisvõimalusi, omanäolisi õppesuundi ja põnevaid kursusi. Konkreetse õppekorralduse koolides loovad koolijuhid ja nende kokkupandud meeskonnad, kaasates kogukonda ja tulevasi õpilasi.

Riigigümnaasiumid alustavad tööd 1. septembril 2023. Koolijuhtide konkurss kuulutatakse välja järgmisel aastal. Koolijuhtide üks ülesanne on mõistagi – nii nagu igal pool mujal – õpetajate värbamine, nad saavad sellega asuda aegsasti tegelema.

Riigigümnaasiumide loomisega panustab riik Narva haridusellu. Riigigümnaasiumide õppehoonetesse investeeritakse 16-17 miljonit eurot ja lisaks riigigümnaasiumide uute õppehoonete ehitamisele on võimalik toetada ka munitsipaalkoole 7,5 miljoni euro ulatuses. Praegused Kesklinna gümnaasium ja Narva eesti gümnaasium saavad nüüdisaegsed õppehooned, kompleksi kavandatakse uus lasteaia hoone ning riik panustab ka Narva Vanalinna riigikooli hoone renoveerimisse.

Tagasi üles
Back