R, 7.10.2022

MARE ROOSILEHT ⟩ Millal hakkab Kohtla-Järve linnavõim tööle?

Mare Roosileht
Millal hakkab Kohtla-Järve linnavõim tööle?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Mare Roosileht, Kohtla-Järve linnavolikogu liige, valimisliit Restart Kohtla-Järve
Mare Roosileht, Kohtla-Järve linnavolikogu liige, valimisliit Restart Kohtla-Järve Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Kandideerisin kohalikel valimistel, sest mul on visioon, kuidas Kohtla-Järvel elu mitmekesisemaks ja haridussüsteem kvaliteetsemaks muuta. Tean, kuidas saaksin panustada, et meie linn areneks kiiremini ning sellest saaks Ida-Virumaa pärl.

Valimistulemused tõotasid head, sest valijad, Kohtla-Järve linna elanikud, soovivad muutusi. On ootus, et haridus muutuks konkurentsivõimelisemaks, et peatuks noorte väljavool ning uued pered asuksid elama, töötama, õppima Kohtla-Järvele.

Sattudes poliitmängude keerisesse, tõdesin, et mitte kõikide saadikute eesmärk ei ole muutusi ellu viia, vaid pigem oma "soojast kohast" kinni hoida. Samas peame arvestama, et ka neil saadikutel oli "rahva hääl", kuigi isiklikult tunduvalt väiksem kui näiteks valimisliidust Restart Kohtla-Järve volikogusse pääsenud saadikutel.

Praeguste võimulolijate, Keskerakonna, Reformierakonna ja Progressi poolt pole volikogu liikmed siiani kuulnud ühtegi sisulist plaani ega arutelu.

Sel esmaspäeval oli uue võimu juba kolmas volikogu istung, mille päevakorras oli ikka vaid alaliste komisjonide liikmete kinnitamine ja linnavolikogu endisele esimehele hüvitise maksmine. Endiselt keskendutakse kohtade jagamisele, linnavalitsust ei ole moodustatud.

Pärast valimisi moodustatud, kuid valimisliidu Progress ja Reformierakonna altvedamise tõttu kiiresti lagunenud nelikliidul olid olemas programm ja tegevuskava, kuidas muutusi ellu viia.

Praeguste võimulolijate, Keskerakonna, Reformierakonna ja Progressi poolt pole volikogu liikmed siiani kuulnud ühtegi sisulist plaani ega arutelu. Samal ajal on näiteks koolid hädas: oodatakse, et puuduvad direktorid saaksid valitud, on vaja moodustada hoolekogud ja teha palju edasilükkamist mittekannatavaid asju.

Olen koostöö ja tarkade otsuste usku. Püüan seda usku säilitada ka linnavolikogus ja loodan, et järgneva nelja aasta jooksul on võimalik neid väärtusi rakendada ka Kohtla-Järve linna valitsemises.

Esimesest istungist peale oleme pöördunud volikogu liikmete poole soovitusega hääletada südametunnistuse, mitte parteiliste lubaduste ja mõjutuste järgi.

Tegime ettepaneku suurendada haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete arvu. See on vajalik, et kaasata võimalikult erisuguseid haridus- ja kultuurivaldkonna esindajaid nii saadikute seast kui ka väljastpoolt.

On vaja läbi viia haridus- kui kultuuriküsimuste põhjalik analüüs ning koostada tegevuskava, lähtudes riigi, maakonna, kuid eelkõige linnaelanike ootustest ja vajadustest.

Kohtla-Järve linn vajab korralikku arengukava. Eraldi tuleb koostada linna haridusplaan, mis oleks omakorda kooskõlas maakonna ja riigi haridusplaaniga. Kuna Kohtla-Järve linnavolikogu töökorra kohaselt peavad vähemalt pooled alatise komisjoni liikmetest olema volikogu liikmed, siis leidsime, et pakutud liikmete arv (seitse) on ebapiisav kahte, linnaelanikele väga olulist valdkonda puudutava komisjoni tööks.

Toon võrdluseks, et näiteks Rakvere linnavolikogus, kus on eraldi hariduskomisjon ja kultuurikomisjon, kuulub esimesse 15 ja teise 14 liiget. Rakveres on seejuures elanikke alla 15 000 ja Kohtla-Järvel ligemale 33 000.

Kuigi ettepanekut toetasid ka üksikud võimul olevate erakondade saadikud, see siiski volikogu enamuse toetust ei saanud. Põhjenduseks toodi komisjoni liikmetele makstava raha liigne kulu.

Samas plaanib võimul olev valitsus maksta palka viiele abilinnapeale, kelle nimesid pole avalikustatud. Tuletan meelde, et lagunenud nelikliidu ettepanek oli võtta tööle kolm abilinnapead ning töötasu mitte vajav volikogu esimees.

Valimisliit Restart Kohtla-Järve tegi ettepaneku lisada kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmeks laia silmaringiga ning haridusvaldkonna pikaajalise juhtimise kogemusega, linna ainsa riigigümnaasiumi direktor Hendrik Agur. Noorsoo- ja spordikomisjoni liikmeks tehti ettepanek esitada mind kui kolledži direktorit.

Olen hästi kursis nii noorte kui ka väärikas eas linnaelanike vaba aja veetmise ning sportimise probleemide ja võimalustega. Kuna Kohtla-Järvel on üles kasvanud minu kolm poega, siis on mul eesti emakeelega noorte nappide sportimisvõimaluste kohta ka isiklik kogemus.

Esmaspäeval need ettepanekud vajalikku toetust ei saanud.

Volikogu liikmetel oli võimalus toetada uuendusi või anda oma hääl saadikutele, kes siiani ei ole suutnud või tahtnud muutusi ellu viia. 

Tutvuge kindlasti alaliste komisjonide liikmete nimekirjaga. Ja avaldage oma arvamust.

Head linnaelanikud! Linnavolikogus on teie saadikud. Teie andsite oma hääle ning teil on õigus nõuda oma saadikutelt muutusi ja tegutsemist. Ärge jääge ootama järgmisi valimisi, vaid nõudke endale ja oma lastele õigust kvaliteetsele haridusele, atraktiivsetele ja kättesaadavatele sportimisvõimalustele ning noorsootööle.

Aidake oma suhtumise ja nõudmistega kaasa, et Kohtla-Järvest saaks igapidi haritud inimeste linn, kus samas oleks hea ja turvaline elada kõikidel vanuserühmadel.

Märksõnad
Tagasi üles