R, 31.03.2023

Riigihalduse minister: Kohtla-Järve võimude tegevusetus viib sügavate finantsraskusteni

Riina Solman
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Riigihalduse minister Riina Solman.
Riigihalduse minister Riina Solman. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Olen riigihalduse ministrina murelikult jälginud arenguid kohalikes omavalitsustes seoses pingeliste finantsseisudega. Nii ka Kohtla-Järve linna puhul. Keerulisele finantsolukorrale lisaks olen teadlik ka Kohtla-Järve juhtimise kriisist.

Kohalikku võimu teostavad volikogu ja valitsus. Selleks, et kohalik omavalitsus saaks täita oma seadusest tulenevaid ülesandeid ehk kohustust korraldada ja juhtida seaduste alusel iseseisvalt kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi (kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lõige 1), peab tal olema sealjuures toimiv täitevvõim ehk valitsus. Seadusandja on sidunud volikogu tegutsemisvõime suutlikkusega moodustada umbusaldatud valitsuse asemele nelja kuu jooksul uus valitsuse koosseis ja võtta linna eelarve vastu kolme kuu jooksul eelarveaasta algusest arvates (kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 52 lõike 1 punktid 1 ja 4).

See peaks olema iga volikogu liikme huvi, et linna areng ei saaks võimukriisi tõttu kannatada.

See peaks olema iga volikogu liikme huvi, et linna areng ei saaks võimukriisi tõttu kannatada, hoolsuskohustus oma kodukoha elanike ees ei jääks tagamata ja linnaeelarve saaks tähtajaks vastu võetud.

Seetõttu juhingi teie tähelepanu tagajärgedele, kui Kohtla-Järve linnavolikogus ei suudeta tähtajaks uut linnavalitsust ametisse kinnitada ja linnaeelarvet vastu võtta. Nimelt kui veebruari lõpuks uut linnavalitsust kinnitatud ei ole, läheb praegune volikogu koosseis laiali ehk nelja kuu möödumisel valitsuse umbusaldamisest loetakse automaatselt kõigi tema liikmete volitused enne tähtaega lõppenuks ning nende asemele astuvad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 52 lõike 2 järgi asendusliikmed (volikogu tegutsemisvõimetus). Linnaeelarve tuleb vastu võtta hiljemalt märtsi lõpuks ning selle menetlusele selline võimuvaakum kuidagi kasuks ei tule.

Juhin teie tähelepanu ka sellele, et kui volikogu märtsi lõpuks linnaeelarvet vastu ei võta, läheb volikogu olemasolev koosseis samuti laiali ja linnavolikogusse tulevad asendusliikmed.

See aga tähendab, et vajalikud otsused võivad jääda veel pikalt tegemata, ja see omakorda võib ohustada linna maksejõulisust.

Tegevusetus ja viivitused linnaeelarve vastuvõtmisel võivad seega viia olukorrani, kus õigel ajal tegemata otsuste ja majanduskeskkonna muutumise koosmõjus võivad linnal tekkida sügavad finantsraskused.

Seega palun teil astuda Kohtla-Järve linna juhtimiskriisi lahendamiseks ja eelarve vastuvõtmiseks seadustest tulenevad vajalikud sammud, et linn saaks Kohtla-Järve kogukonna ja inimeste ees vastutustundlikult oma kohustusi täita ning kohaliku omavalitsuse töö saaks tõrgeteta toimida.

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles