Max Kaur: "Töötasude maksmise põhimõtted määrab palgajuhend."

Max Kaur, Jõhvi vallavanem, Keskerakond

FOTO: Erakogu

Vastus artiklile "Jõhvi valitsemisstiil: hea palgaga töökohad omadele"

Töötasude maksmise põhimõtted ja regulatsioonid määratakse kindlaks palgajuhendis. Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend on kinnitatud Jõhvi vallavolikogu 21. märtsi 2013 määrusega nr 114.

Töötasu konkreetne suurus määratakse ametnike puhul ametisse nimetamise käskkirjas ja töötajate puhul töölepingus. Näiteks Jõhvi valla hallatavatel asutustel on kinnitatud järgmised dokumendid: Jõhvi Lasteaiad: palkade tarifikatsioon; Jõhvi põhikool: töökorralduse reeglid; Jõhvi vene põhikool: palgakorralduse raamjuhend. Jõhvi keskraamatukogus määrab direktor palgad oma käskkirjaga vastavalt Jõhvi valla eelarvest eraldatud palgafondile. Jõhvi spordikoolis määrab direktor töötajatele palgad vastavalt eelarvele ja kinnitatud koosseisule. Teiste huvikoolide palgajuhendid pidid olema praegu koostamisel.

Jõhvi vene põhikooli kauaaegne direktor Irina Šulgina on seitsmendat aastat oma ametis. Tema juhtimise all osaleb kool aktiivselt projektitegevustes, mille abil kaasati väga olulises suuruses eelarveväline finantseerimine. Ta juhtis igapäevaselt ja väga edukalt üle kahe aasta kestnud vene põhikooli suurt rekonstrueerimist oma koolitöö kõrvalt. Tema tööle on palju positiivset vastukaja haridusministeeriumi poolt ning arvan, et Irina Šulgina on üks paremaid direktoreid Ida-Virumaal. Samas suurenevad loomulikult ka Jõhvi põhikooli juhtkonna töömaht ja koormus seoses Jõhvi põhikooli suure ehituse käivitamisega, mis tuleb koostöös Innovega ja haridusministeeriumi projektiga.

Mis puudutab SA Jõhvi Hooldekeskus juhtkonna palganumbreid, siis sihtasutuse põhikirja kohaselt on nõukogu pädevuses kinnitada juhatuse liikme tasu.  Eeldan, et juhatuse liikme tasu mõjutavad faktorid on klientide arv, ettevõetud projektid ning üldine töökoormus.

Sisekontrolöri osas selgitan, et hetkel on vallavanema käskkirjaga moodustatud komisjon, mis kinnitab konkursi tingimused ning seejärel kuulutatakse see avalikuks. Teiseks, kuna meil oli hiljuti koondatud majandusnõuniku ametikoht, siis tegin ma endisele majandusnõunikule ettepaneku soovi korral osaleda sisekontrolöri konkursil. Mis puudutab teisi võimalikke persoone, keda Põhjarannik [sisekontrolöri võimalike kandidaatidena] pakkus, siis need olid mulle üllatuseks.

Tagasi üles